Laatst bijgewerkt: 25-08-2021

Al duizenden jaren proberen mensen een antwoord te vinden op de volgende vraag: Wat is de zin van het leven? Het is duidelijk dat zonder zin ons leven zinloos en leeg lijkt, maar er is geen duidelijk antwoord. De zin van het leven wordt door elk individu bepaald.

In dit artikel willen we je laten zien hoe je zin in je leven kunt vinden. We hebben de belangrijkste informatie voor je gebundeld en geven je ook een paar tips voor onderweg.

De belangrijkste dingen in een notendop

  • Vroeg of laat stellen we ons allemaal de vraag naar de zin van het leven. Het is belangrijk te weten dat er geen duidelijk antwoord op deze vraag is. Iedereen moet er individueel voor zichzelf op antwoorden. Er is geen goed of fout antwoord.
  • Meestal vinden mensen de zin van hun leven op een van de volgende gebieden: Religie en geloof, liefde en gezin of succes en carrière.
  • Bij je zoektocht naar zin is het belangrijk dat je diep in jezelf kijkt en ziet wat je werkelijk gelukkig maakt en je een zekere vreugde in het leven geeft. Want werkelijk ieder van ons heeft een bepaalde zin in het leven.

Definitie: Wat is de zin van het leven?

De vraag naar de zin van het leven is een fundamentele existentiële vraag. De mensheid houdt zich al duizenden jaren met deze vraag bezig. In het bijzonder gaat het erom uit te zoeken waarom wij mensen überhaupt bestaan en wat de zin van ons bestaan is. Dit onderwerp wordt vaak in verband gebracht met religie, toeval en het lot.

Uiteindelijk is het echter duidelijk dat een zinvol leven de basis is van onze levensvreugde.

Achtergrond: Wat je moet weten over de zin van het leven

De meeste mensen stellen zich op een bepaald moment in hun leven de vraag naar de zin van het leven. Er is echter geen duidelijk antwoord op deze vraag. Om je te helpen de zin van je leven te vinden, willen we je eerst wat belangrijke informatie over dit onderwerp geven.

Waarom stellen we ons eigenlijk de vraag naar de zin van het leven?

Dankzij ons intellect zijn wij mensen de enige levende wezens die in staat zijn over onszelf na te denken. Bijgevolg stellen we ons ook de vraag naar de zin van het leven en de reden van ons bestaan.

Wie de zin van zijn leven kent, dit bewustzijn helpt hem meer dan wat ook om uiterlijke moeilijkheden en innerlijke klachten te overwinnen! – Viktor Frankl

Tegelijk is een bevredigend antwoord op deze vraag een essentieel punt voor ieder van ons. Dit komt doordat een echte zin in het leven ons mensen zekerheid geeft en de basis is voor geluk en tevredenheid. De mens zou wanhopen aan een zinloos leven. Onze eigen zin van het leven dient ieder van ons als een soort drijfveer om morgen verder te gaan en ons leven zo goed mogelijk vorm te geven.

In dit verband benadrukte ook de Oostenrijkse neuroloog en psychiater Viktor Frankl, die aan het eind van de 20e eeuw het vraagstuk van zingeving sterk beïnvloedde, het belang van ieders levensopdracht. Want alleen met een zeker doel en oogmerk zien we ook ons leven als zinvol.

Is er een duidelijk antwoord op de vraag naar de zin van het leven?

Zoals reeds gezegd, is er geen duidelijk antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Ieder van ons ziet een andere betekenis in zijn eigen leven. Er zijn hier dus geen goede of foute antwoorden. Iedereen ziet individueel een andere betekenis in zijn of haar leven.

Dienovereenkomstig kan het frustrerend zijn in je zoektocht naar zin als je alleen de vraag nastreeft: “Wat is de zin van het leven?

Hoewel het belangrijk is over deze vraag na te denken, geeft ze geen antwoord op de vraag wat je levensdoel is. Om hier vooruitgang te boeken, is het nodig de vraag in een tweede stap anders te formuleren: “Wat geeft mijn leven zin?

Het is daarom belangrijk dat je je concentreert op wat je leven een diepere zin geeft en wat je als de zin van je leven ziet. Want er is geen universeel antwoord op de vraag naar zin en dat zal er waarschijnlijk ook nooit komen.

Wat heeft religie met de zin van het leven te maken?

Religie wordt vaak in verband gebracht met de vraag naar de zin van het leven. Dit is vooral te wijten aan de geschiedenis van de mensheid. Want het geloof speelde vroeger in bijna alle culturen een essentiële rol in de zin van het leven van mensen.

Der Sinn des Lebens-1

Veel mensen zien de zin van hun leven in hun godsdienst of in hun geloof.
(Image source: unsplash / Wisnu Widjojo)

Religie en het geloof in een god of verschillende goden zijn er door de eeuwen heen in geslaagd de mensen een diepere zin in het leven te geven. Een essentieel punt is het leven na de dood, dat veel mensen hoop geeft op een diepe zin in hun leven.

In verband met de vraag naar betekenis speelt het geloof een essentiële rol, nadat de mensen er al eeuwen aan gewend zijn. Ook nu nog zijn er veel mensen die de zin van hun leven uit hun godsdienst putten.

Wat heeft het getal 42 te maken met de zin van het leven?

In de roman The Hitchhiker ’s Guide to the Galaxy van Douglas Adams beantwoordt een supercomputer de vraag naar de zin van het leven na 7,5 miljoen jaar rekenen eenvoudig met het getal 42. Sindsdien wordt het getal vaak in verband gebracht met de vraag naar betekenis.

Het getal 42 heeft, volgens de schrijver Adams’ eigen verslag, geen diepere betekenis.

En hoewel er veel gespeculeerd wordt over de mysterieuze betekenis van dit getal, maakte de auteur in 1993 duidelijk dat het antwoord gewoon grappig en irritant bedoeld was en dat hij het getal 42 dienovereenkomstig bij toeval koos.

Sindsdien circuleren op het Internet echter allerlei speculaties over wat het getal 42 betekent in verband met de vraag naar de betekenis. Een verklaring is dat het getal 42 in ASCII code een asterisk is, die in veel scripttalen als plaatshouder dient. Het getal 42 wordt dan ook vaak geïnterpreteerd als “past overal bij” of “kan overal voor gebruikt worden”.

Maar omdat alle speculaties door de schrijver van de roman zelf van tafel geveegd zijn, kan aangenomen worden dat het getal 42 geen diepere betekenis heeft in verband met de vraag naar de betekenis.

Wat maakt het leven de moeite waard?

Er is geen algemeen geldig antwoord op de vraag wat het leven überhaupt de moeite waard maakt. Ook hier moet iedereen de vraag voor zichzelf beantwoorden tegen de achtergrond van zijn eigen waarden en behoeften.

Der Sinn des Lebens-2

Er is geen universele manier om geluk in het leven te vinden. Ieder van ons moet voor zichzelf ontdekken wat ons drijft en gelukkig maakt.
(Image source: unsplash / Denise Jones)

In principe worden in dit land vaak verschillende factoren gebruikt om een antwoord op deze vraag te vinden. Op de eerste plaats zijn dat liefde, vriendschap, familie, succes en carrière. De afzonderlijke punten hebben voor ieder mens een andere betekenis, en dus maakt hetzelfde het leven niet voor iedereen de moeite waard.

Wat wel bewezen is, is dat menselijk contact en gezonde menselijke relaties ons levensgeluk sterk bevorderen. Dienovereenkomstig speelt de liefde, en ook de mensen in ons leven, een belangrijke rol in het geluk van ieder van ons.

Hoe vind ik de zin van mijn leven?

Omdat er geen eenduidige manier is om de zin van het leven te vinden, moet iedereen voor zichzelf uitzoeken hoe hij die kan vinden.

Waargenomen liefde en gezonde, menselijke relaties bevorderen ieders levensgeluk.

In principe is het belangrijk te kijken naar de vraag wat zin geeft aan je eigen leven en niet naar wat de zin van het leven in het algemeen is. Iedereen moet voor zichzelf kunnen nagaan wat hem of haar zin geeft in het leven.

Allerlei factoren kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld godsdienst, geloof, liefde, familie, vrienden, carrière, succes, enz. Het is belangrijk om uit te zoeken wat je drijft en inspireert. Alleen zo kan de juiste zin van iemands leven gevonden worden.

In dit artikel hebben we de belangrijkste factoren voor het vinden van zin op een rijtje gezet en uitgelegd.

Waarom is het leven zinvol ondanks de dood?

Veel mensen vragen zich af waarom het leven überhaupt zinvol zou zijn als ons uiteindelijk toch allemaal de dood wacht. De volgende tabel toont de vraag naar zin met betrekking tot twee perspectieven:

Twee perspectieven Vraag naar zin
Geloof in leven na de dood meestal vanwege godsdienst, geen einde aan het menselijk bestaan, zin ligt in het geloof
Geen geloof in leven na de dood Het leven heeft vaak geen zin, mensen zijn zich bewust van het einde van hun bestaan, niemand kan aan de dood ontsnappen

Veel mensen geloven in een leven na de dood vanwege hun godsdienst. Ze zijn ervan overtuigd dat de dood niet het laatste redmiddel is, althans niet voor hun ziel. Zo zien deze mensen vaak een diepere betekenis in hun leven.

Anderzijds zien mensen die niet geloven in een leven na de dood vaak geen zin in het leven. Volgens deze opvatting zijn mensen de enige levende wezens die zich bewust zijn van hun bestaan en beseffen dat ze op een bepaald moment moeten sterven.

Ongeacht welke opvatting men huldigt, het volgende is waar: Het leven heeft zin, zelfs ondanks de dood! Het is ook mogelijk om een zin in het leven te zien zonder een bepaalde godsdienst. Het enige wat je hoeft te doen is uit te zoeken wat je zin geeft in het leven en dat dan na te streven.

De zin van het leven: De beste tips om de zin van je leven te vinden

Om je te helpen de zin van je leven te vinden, hebben we de belangrijkste tips en informatie voor je samengebracht in het volgende gedeelte. Deze zullen je helpen bij je zoektocht naar betekenis.

De zin van het leven zelf

In principe gaat het bij de vraag naar de zin van het leven zelf om het vinden van de algemene zin van het bestaan van de mens en de wereld. Zoals reeds gezegd is er geen duidelijk antwoord op deze vraag en het zal je niet ver brengen in je persoonlijke zoektocht naar zin.

Der Sinn des Lebens-3

Het zoeken naar de zin van het leven is voor ieder van ons verschillend. Het is echter waar dat iedereen een zekere zin in zijn leven vindt als hij maar hard genoeg zoekt.
(Image source: unsplash / Melissa Cassar)

In wezen zijn er maar twee basis premissen bij het beantwoorden van deze vraag: Enerzijds gaat het om geloof in God of in een hoger wezen, en anderzijds om toeval. Dit betekent dat alles bij toeval is ontstaan en dat de dood het definitieve einde van ons bestaan is.

Het beantwoorden van de vraag naar de zin van het leven heeft een sterke invloed op je persoonlijke zoektocht naar zin.

Als je een gelovige bent, is de kans groter dat je gelooft dat de zin van het leven iets met je geloof te maken heeft. Zie je jezelf daarentegen meer als een twijfelaar of ben je een atheïst, dan zal de vraag naar zin gericht zijn op verschillende factoren in je leven.

Het antwoord op deze algemene vraag is dus slechts een eerste aanwijzing van waar je moet zoeken om de zin van je leven te bepalen. In het volgende deel laten we je zien hoe je te werk gaat.

De betekenis die ik aan mijn leven geef

Het tweede aspect van je zoektocht naar zin is persoonlijker, het gaat erom uit te vinden welke betekenis je aan je eigen leven geeft. Dit betekent ook hoe je concreet wilt leven, wat je met je leven wilt doen en welke doelen je wilt nastreven en bereiken.

In wezen kan de persoonlijke zin van het leven voortkomen uit de bevrediging van verschillende behoeften. Aan de ene kant gaat het vooral om macht, bezit en prestige, maar aan de andere kant ook om naastenliefde, waargenomen liefde in het algemeen, menselijke relaties, enz. Voor de meeste mensen gaat het om de bevrediging van hun behoeften. Voor de meeste mensen is hun zin in het leven een mengsel van al deze factoren.

We eisen dat het leven een betekenis heeft – maar het heeft slechts zoveel betekenis als we zelf in staat zijn het te geven. – Hermann Hesse

Om de zin van je leven te vinden, moet je de hierboven beschreven aspecten goed bekijken en je steeds afvragen: Welke betekenis heeft deze factor in mijn leven? Waar streef ik naar?

Dit helpt je om te reflecteren op wat je werkelijk van binnen drijft en je echte vreugde geeft. Dit zijn precies de behoeften die je in je leven moet nastreven om een zinvol leven te leiden. Je moet ook altijd in gedachten houden: Er is hier geen goed of fout. De vraag naar zin is zeer individueel en ieder van ons wordt door iets anders gedreven in het leven, en dat is maar goed ook.

Wat mensen drijft

In dit gedeelte willen we een fundamentele kijk werpen op wat mensen drijft en motiveert, vanuit een objectief perspectief. Dit is precies wat de psycholoog Abraham Maslow onderzocht.

Maslow stelde een behoeftepiramide op waarin de verlangens van mensen hiërarchisch gerangschikt zijn. Deze bestaat uit vijf niveaus, waarvan het eerste de basisbehoeften zijn.

De mens wordt pas naar een volgende behoefte getrokken als de ene voldoende bevredigd is.

Dienovereenkomstig is het basisstreven van de mens zijn voortbestaan te verzekeren. Pas nadat de bevrediging van de basisbehoeften verzekerd is, is de mens in staat te streven naar de verlangens van de volgende niveaus, die in wezen sociale behoeften zijn en het eigen zelfbeeld en succes van de mens.

Helemaal bovenaan de piramide van behoeften staat het verlangen naar zelf-actualisatie. Dit betekent dat op dit niveau mensen ernaar streven zich volledig te ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden ten volle te benutten.

Dienovereenkomstig helpt Maslow’s behoeftepiramide ons om de mens in zijn kern beter te begrijpen en geeft hij ons een eerste aanwijzing over waar we ons helemaal bevinden in ons zoeken naar zin en hoe we vooruit kunnen komen.

Wat kan de zin van het leven uitmaken

In het volgende gedeelte gaan we nu samen na wat precies onze eigen zin in het leven kan zijn en hoe we die vinden. Daarom hebben we de drie grootste en belangrijkste gebieden uitgekozen om betekenis te vinden

  • Religie en geloof
  • Liefde en familie
  • Succes en carrière

We zullen deze in de volgende paragrafen nader toelichten.

Religie en geloof

De meeste mensen associëren hun zin van het leven vaak met hun religie of geloof. Hier is een belangrijk aspect van betekenis altijd het hiernamaals. Maar het concept van het hiernamaals is in elke godsdienst anders.

We hebben voor jou de verschillende opvattingen over zingeving in verschillende godsdiensten samengevat:

Religie Vraag naar zin
Christendom God geeft de mens zin, het in acht nemen van de geboden, naastenliefde, berouw en geloof zijn belangrijk
Boeddhisme Ontsnappen aan de eeuwige kringloop van het leven, het bereiken van Nirvana, Het Edele Achtvoudige Pad is de Weg
Hindoeïsme Ontsnappen aan de eeuwige cyclus van het leven, Bevrijding door Moksha, Vier manieren om de cyclus te doorbreken

Christendom
In het christendom is de zin van het leven te geloven in God en de bijbehorende geboden te onderhouden om je na de dood bij God in de hemel te voegen. Essentiële aspecten hiervan zijn het beoefenen van naastenliefde, geloof en berouw. Men zegt dat God na iemands dood zijn daden weegt en de rechtvaardigen beloont met eeuwig leven in het paradijs en de zondaars straft met de hel.

Boeddhisme
In het boeddhisme zijn alle levende wezens onderworpen aan een eindeloze, kwellende cyclus van geboorte en wedergeboorte. Daarbij hebben goede en slechte daden invloed op het volgende leven (karma).

Der Sinn des Lebens-4

In het boeddhisme wordt een Boeddha opgevat als een wezen dat een grenzeloze ontplooiing bereikt heeft van alle mogelijkheden die in hem besloten liggen.
(Image source: unsplash / aaron boris)

Het doel van het leven is aan deze kringloop te ontsnappen en het nirvana binnen te gaan. Om dit te bereiken moet iemand het Edele Achtvoudige Pad volgen. Dit omvat de volgende handelingen: juiste kennis, juiste spraak, juiste intentie, juiste actie, juiste levensverwerving, juiste opmerkzaamheid, juiste praktijk en juiste meditatie.

Hindoeïsme
Het hindoeïsme heeft soortgelijke ideeën als het boeddhisme over de zin van het leven. Ook hier wordt gesproken over de eeuwige kringloop van het leven, en het doel is er uit te breken. Deze bevrijding wordt ook moksha genoemd. Voor Hindoes zijn er vier manieren om deze cyclus te doorbreken: de weg van liefde voor God, de weg van onbaatzuchtige daden, de weg van kennis en de weg van meditatie.

Liefde en gezin

Geluk in het leven speelt een essentiële rol bij het vinden van zin in het leven. In dit verband is liefde een belangrijke factor van geluk in het leven. Waargenomen liefde gaat echter hand in hand met de mensen die ons het laten voelen. Dienovereenkomstig is ook het gezin hier een belangrijk aspect.

Der Sinn des Lebens-5

Voor veel mensen geven hun eigen familie en de liefde die ermee verbonden is betekenis aan hun leven.
(Image source: unsplash / Jude Beck)

Een als zinloos ervaren leven is vaak het gevolg van een grote teleurstelling of een opvoeding zonder liefde en menselijke verbondenheid. Om de moed terug te vinden om in zo’n situatie te leven, kan het nuttig zijn om op een stuk papier alle mensen op te schrijven die van je houden en van wie je houdt.

Om anderen lief te hebben, moet je eerst van jezelf kunnen houden.

Door deze visualisatie zul je beseffen dat je geluk in het leven afhangt van het liefhebben van veel mensen.

Eerst en vooral spelen vrienden, familie, kennissen, kinderen en levenspartners een rol. Je bent net zo goed een verrijking voor hen als zij voor jou zijn. Probeer hieruit je kracht te putten, want liefde is voor ieder mens ongelooflijk zinvol in het leven.

Als er een gebrek aan liefde in je leven is, zie deze bekentenis dan als het begin van een nieuw begin. Eerst en vooral moet je ervoor zorgen dat je van jezelf houdt. Zonder eigenliefde zal het moeilijk voor je zijn om je twijfels opzij te zetten en zin te vinden in je leven.

Succes en carrière

Ons succes in het leven en onze carrière zijn ook belangrijke factoren die ons geluk in het leven beïnvloeden. Het is biologisch bepaald dat wij mensen ons graag met anderen vergelijken en beter willen zijn dan zij.

Er zijn ook mensen voor wie hun succes en hun carrière hen een zekere zin in het leven geven. Je moet hier echter voorzichtig zijn: Er zijn ook mensen die al hun doelen bereikt hebben en succesvol zijn, maar nog steeds ongelukkig zijn. Er zijn ook mensen die alles verloren hebben en nog steeds gelukkig zijn.

Dit betekent: geluk is een bijproduct dat vooral voortkomt uit een zinvol en doelgericht leven. Een zeker succes en een indrukwekkende carrière maken zeker iedereen gelukkig, althans kortstondig, maar dit is vaak niet de zin van het leven.

Conclusie

Zoals je ziet is er geen algemeen geldig antwoord op de vraag naar betekenis. Ieder van ons moet er individueel voor zichzelf op antwoorden. Ieder van ons wordt door iets anders vervuld, waarbij de meeste mensen zich laten leiden door hun geloof, liefde of succes.

Om de zin van het leven te vinden, is het belangrijk te weten hoe je te werk moet gaan en waar je moet beginnen zoeken. Als je de tips volgt die we je gegeven hebben, zal het je niet veel moeite kosten om dat te doen. Want eigenlijk hebben we allemaal wel een doel in het leven, je moet alleen hard genoeg kunnen zoeken.

Beeldbron: rawpixel/ 123rf.com

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies