Laatst bijgewerkt: 26-08-2021

Een midlife crisis kan een zware last zijn, zowel voor degene die hem doormaakt als voor zijn of haar familieleden. Vooral het schijnbaar onvoorspelbare en absoluut atypische gedrag van de getroffenen is altijd een uitdaging, zowel voor hen als voor hun omgeving.

In het volgende hebben we de belangrijkste termen rond het thema midlife crisis samengevat. We leggen uit wat een midlife crisis eigenlijk is, hoe je ze kunt herkennen en welke stappen je kunt nemen om ze te overwinnen.

De belangrijkste feiten in het kort

 • De term midlife crisis verwijst naar een mentale crisis die veel mensen in het midden van hun leven doormaken, d.w.z. tussen de leeftijd van 35 en 55 jaar. Hoewel het verschijnsel van de midlife crisis vooral aan mannen wordt toegeschreven, kan het ook vrouwen treffen.
 • Mensen in een midlife crisis maken vaak een hele reeks verschillende emoties door en irriteren de mensen om hen heen met zeer plotselinge veranderingen in hun gedrag. Het kan voor vrienden en kennissen moeilijk zijn de getroffene te helpen, omdat zijn gedrag voor hen volkomen onbegrijpelijk lijkt.
 • Er zijn verschillende manieren om met een midlife crisis om te gaan. Enerzijds kan de getroffene zelf veranderingen in zijn leven aanbrengen, maar anderzijds kan hij ook hulp van buitenaf zoeken om de crisis te boven te komen en zijn persoonlijke omstandigheden te reorganiseren.

Woordenlijst item: De term midlife crisis in detail uitgelegd

In het volgende hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden over midlife crises voor je samengevat en in een duidelijke vorm beantwoord. In het volgende deel staat alles wat je moet weten over de midlife crisis.

Wat is een midlife crisis?

De term midlife crisis verwijst naar een psychologische crisis die veel mensen rond het midden van hun leven doormaken. Vaak komt zo’n crisis op gang doordat men zich kritisch afvraagt welke weg het leven tot nu toe heeft afgelegd en welke beslissingen tot dan toe genomen zijn(1).

Er is veel psychologische onzekerheid over de eigen levenssituatie en de successen die men tot nu toe in het leven bereikt heeft.

Mensen die door een midlife crisis getroffen worden, veranderen vaak plotseling hun gedrag, hun uiterlijk of hun interesses op een manier die voor hun omgeving onbegrijpelijk is.

Er is nu een levendige discussie onder artsen en psychologen over de vraag of een midlife crisis een echt verschijnsel is of niet. (2)

Op welke leeftijd treedt een midlife crisis op?

In de regel doet een midlife crisis zich voor op de leeftijd van ongeveer 35 – 55 jaar, d.w.z. in de titulaire “middenjaren”. Op deze leeftijd hebben veel mensen de eerste grote uitdagingen van het leven achter de rug, zoals het stichten van een gezin en het kiezen van een loopbaan.

Sommige mensen hebben daardoor de indruk dat ze al de belangrijke dingen in het leven al gedaan hebben. Ieder mens gaat met deze fase van heroriëntatie en nieuwe oriëntatie enigszins anders om. Vooral mensen die het ouder worden zelf als nogal negatief ervaren, hebben de neiging een midlife crisis te ontwikkelen.

Wat zijn de tekenen van een midlife crisis?

Er zijn veel verschillende symptomen die op een midlife crisis kunnen wijzen. Het is niet altijd gemakkelijk om zo’n midlife crisis meteen te herkennen, want ze uit zich vooral in psychologische symptomen en de precieze manifestatie kan van persoon tot persoon sterk verschillen.

De volgende gedragingen komen vaak voor in verband met de ervaring van een midlife crisis

 • Zeer plotselinge reorganisatie van levensomstandigheden, b.v. het beëindigen van een langdurige relatie of het opgeven van je baan in verband met een beroepsheroriëntatie.
 • Terugtrekking uit de vorige vriendenkring.
 • Nieuwe hobby’s oppakken die helemaal niet lijken te passen bij het bekende karakter.
 • Nieuwe kledingstijl
 • Plotselinge toename van avontuurlijkheid

Hoe voelt een midlife crisis voor de getroffenen?

Mensen die door een midlife crisis getroffen worden, ervaren een hele reeks verschillende gevoelens en gemoedstoestanden. Veel voorkomende emoties zijn o.a

 • Zelftwijfel
 • Woede
 • Onveiligheid
 • innerlijke leegte
 • lichte prikkelbaarheid
 • Angst voor de toekomst

Heel typerend is het gevoel niet aan de eigen verwachtingen te voldoen of te weinig bereikt te hebben in vergelijking met vrienden en kennissen op professioneel of privé vlak. Ze proberen dan deze ontwikkeling tegen te gaan door plotseling en radicaal gedrag.

Mensen die een midlife crisis doormaken ontwikkelen vaak een sterk pessimistische kijk op de wereld, hebben minder vertrouwen in zichzelf en hebben het gevoel dat het leven vanaf nu alleen nog maar bergafwaarts kan gaan.

Wie kan er een midlife crisis hebben?

Het verschijnsel van de midlife crisis wordt bijzonder vaak bij mannen waargenomen en gesitueerd. In veel gevallen wordt het beschouwd als de mannelijke tegenhanger van de menopauze bij vrouwen. Hoewel deze twee verschijnselen in enkele belangrijke opzichten op elkaar lijken, moeten ze toch duidelijk onderscheiden en onderscheiden worden. We hebben de verschillen tussen menopauze en midlife crisis hieronder samengevat:

Midlife Crisis Menopauze
Psychologische Oorzaak Hormonale Oorzaak
kan zowel mannen als vrouwen treffen treft alleen vrouwen
wordt alleen door sommige mensen ervaren wordt door alle vrouwen ervaren

Bij vrouwen komen de symptomen van een midlife crisis vaak samen voor met de menopauze, waardoor het moeilijk kan zijn de twee duidelijk van elkaar te onderscheiden, vooral bij vrouwen.

Wat kunnen de oorzaken zijn van een midlife crisis?

Zowel voor vrouwen(3) als voor mannen(4) wordt aangenomen dat de veranderende hormoonhuishouding met het ouder worden een beslissende uitlokkende factor kan zijn voor de midlife crisis. (5)

Op psychologisch vlak vermoedt men dat vooral moeilijkheden bij de aanpassing aan de veranderende sociale eisen en lichamelijke omstandigheden met toenemende leeftijd een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een midlife crisis. (6)

Hoe lang duurt een midlife crisis?

Het is erg moeilijk om een algemene uitspraak te doen over de duur van een midlife crisis.
De duur van een midlifecrisis varieert naar gelang van de levenssituatie en de omgeving van de getroffene

Afhankelijk van de klachten die met de midlifecrisis gepaard gaan en de algemene levenssituatie van de getroffene, kan ze enkele maanden of zelfs enkele jaren duren.

Er zijn ook gevallen waarin mensen na een schijnbaar overwonnen midlife crisis een soort terugval krijgen en opnieuw met de verschillende symptomen en klachten te maken krijgen.

Wat kan er aan een midlife crisis gedaan worden?

Omdat een midlife crisis vaak veroorzaakt wordt door een combinatie van verschillende psychologische en lichamelijke factoren, is er geen pasklare oplossing.
Het is raadzaam om verschillende oplossingen tegelijk te proberen.

Het is heel belangrijk dat zowel de getroffenen als hun familieleden en vrienden nu veel geduld en begrip hebben en dat ze proberen constructieve oplossingen te vinden.

De volgende maatregelen zijn vaak beoefende voorbeelden van hoe je met een midlife crisis kunt omgaan.

Medische behandeling

Veel symptomen van een midlife crisis overlappen met psychische aandoeningen zoals depressie of angststoornissen. Je huisarts kan nagaan of je symptomen veroorzaakt worden door een onevenwichtigheid in je hormonen en je zo nodig doorverwijzen naar een specialist.

Therapeutische behandeling

Zowel groepstherapie als individuele sessies met een psychiater of psychotherapeut kunnen je helpen om te gaan met de symptomen die gepaard gaan met een midlife crisis.

Alternatieve therapieën zoals autogene training of progressieve spierontspanning kunnen je ook helpen om de midlife crisis te overwinnen.

Hulp van vrienden

Het positieve effect dat goede vrienden op het geestelijk welzijn kunnen hebben is wetenschappelijk bewezen. (7)

Je kunt je problemen en angsten bespreken met mensen uit je vriendenkring en een nieuwe kijk op je levenssituatie ontwikkelen.

Midlifecrisis als kans

Het lijdt geen twijfel dat een midlifecrisis een grote last kan zijn voor de getroffenen en voor hun familie en vrienden. In sommige gevallen is het echter ook een uiting van blijvende ontevredenheid met de eigen levenssituatie.

Ook als je bijvoorbeeld al vele jaren een baan hebt, kan het goed zijn dat je halverwege je leven een verandering moet aanbrengen en een nieuwe loopbaan moet nastreven.

Het kan ook zinvol zijn een langdurige relatie te beëindigen als de eisen en ideeën van het paar zich in de loop van de tijd anders ontwikkelen.

Hier is het vooral belangrijk dat je geen drastische beslissingen neemt voordat je de situatie van alle kanten hebt bekeken en alternatieven hebt overwogen.

Je levensstijl aanpassen

Je kunt je levensstijl op verschillende manieren aanpassen om de midlife crisis te overwinnen.

Een gezond dieet en bewuste consumptie van kwaliteitsvoedingsmiddelen kan je helpen je weer jonger en vitaler te voelen en je huid er beter uit te laten zien. (8)

Supplementen zoals melatonine en magnesium kunnen je ook helpen om je dieet af te ronden en je bloeddruk te reguleren, depressieve fasen te overwinnen en een algeheel positiever lichaamsbeeld te vinden. (9, 10)

Regelmatige lichaamsbeweging heeft ook tal van positieve effecten op de geestelijke gezondheid en de lichamelijke prestaties en kan je dus helpen de midlife crisis te overwinnen. (11)

Tijd doorbrengen in de natuur

Diverse studies hebben aangetoond dat zelfs een korte wandeling in een stadspark, zitten op het strand of zwemmen in een bosmeer een belangrijk positief effect kan hebben op je geestelijke gezondheid. (12, 13)

Regelmatige wandelingen in de natuur kunnen je helpen je gedachten te herkaderen en kunnen direct gekoppeld worden aan lichamelijke activiteit door joggen, wandelen of zwemmen.

Successen visualiseren

Vooral als je het gevoel hebt dat je in je leven niet genoeg bereikt hebt, kan het nuttig zijn om je successen tot nu toe te visualiseren.

Een heel eenvoudige en veel gebruikte techniek hier is om zowel de grote als de kleine successen die je in je leven al bereikt hebt op te schrijven in een lijst.

Je hoeft je niet alleen te richten op grote prestaties zoals slagen op school, naar de universiteit gaan of een promotie op je werk krijgen. Landen waar je naartoe gereisd bent of boeken die je gelezen hebt zijn ook ervaringen die je als persoon gevormd hebben en kunnen in zo’n lijst opgenomen worden.

Visualiseren van levensgebeurtenissen en -prestaties helpt je om je successen uit het verleden objectief en onbevooroordeeld te bekijken en kan je helpen om weer evenwichtiger en tevredener te worden.

Conclusie

De term midlife crisis omvat een heel scala van verschillende verschijnselen en gedragspatronen. Getroffenen proberen een ontevredenheid die ze voelen met hun levenssituatie te bestrijden door plotselinge, drastische veranderingen in hun dagelijks leven aan te brengen.

Er zijn veel verschillende manieren om met een midlife crisis om te gaan. Het hangt erg af van de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van de getroffene. In principe moeten mensen die een midlife crisis doormaken niet te snel ernstige veranderingen in hun leven aanbrengen en ook nadenken over alternatieve oplossingen.

Beeldbron: Yastremska/ 123rf.com

Referenties (13)

1. Lachman ME, Teshale S, Agrigoroaei S. Midlife as a Pivotal Period in the Life Course: Balancing Growth and Decline at the Crossroads of Youth and Old Age.
Bron

2. Clay, R. A. Researchers replace midlife myths with facts.
Bron

3. Lieblich A. Successful career women at midlife: crises and transitions.
Bron

4. Brim OG. Theories of the Male Mid-Life Crisis.
Bron

5. Jackson M. Self-help, marriage guidance and the making of the midlife crisis.
Bron

6. Lachman ME. Mind the Gap in the Middle: A Call to Study Midlife.
Bron

7. Cable N, Bartley M, Chandola T, et alFriends are equally important to men and women, but family matters more for men's well-being.
Bron

8. Schagen SK, Zampeli VA, Makrantonaki E, Zouboulis CC. Discovering the link between nutrition and skin aging.
Bron

9. Lewy AJ, Lefler BJ, Emens JS, Bauer VK. The circadian basis of winter depression.
Bron

10. de Baaij JH, Hoenderop JG, Bindels RJ. Magnesium in man: implications for health and disease.
Bron

11. Sharma A, Madaan V, Petty FD. Exercise for mental health.
Bron

12. Hansen MM, Jones R, Tocchini K. Shinrin-Yoku (Forest Bathing) and Nature Therapy: A State-of-the-Art Review.
Bron

13. Nutsford, D., Pearson, A. L., Kingham, S. & Reitsma, F. (2016). Residential exposure to visible blue space (but not green space) associated with lower psychological distress in a capital city.
Bron

Waarom kun je me vertrouwen?

Wissenschaftlicher Artikel
Lachman ME, Teshale S, Agrigoroaei S. Midlife as a Pivotal Period in the Life Course: Balancing Growth and Decline at the Crossroads of Youth and Old Age.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Clay, R. A. Researchers replace midlife myths with facts.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Lieblich A. Successful career women at midlife: crises and transitions.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Brim OG. Theories of the Male Mid-Life Crisis.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Jackson M. Self-help, marriage guidance and the making of the midlife crisis.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Lachman ME. Mind the Gap in the Middle: A Call to Study Midlife.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Cable N, Bartley M, Chandola T, et alFriends are equally important to men and women, but family matters more for men's well-being.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Schagen SK, Zampeli VA, Makrantonaki E, Zouboulis CC. Discovering the link between nutrition and skin aging.
Ga naar bron
Klinische Studie
Lewy AJ, Lefler BJ, Emens JS, Bauer VK. The circadian basis of winter depression.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
de Baaij JH, Hoenderop JG, Bindels RJ. Magnesium in man: implications for health and disease.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Sharma A, Madaan V, Petty FD. Exercise for mental health.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Hansen MM, Jones R, Tocchini K. Shinrin-Yoku (Forest Bathing) and Nature Therapy: A State-of-the-Art Review.
Ga naar bron
Wissenschaftliche Studie
Nutsford, D., Pearson, A. L., Kingham, S. & Reitsma, F. (2016). Residential exposure to visible blue space (but not green space) associated with lower psychological distress in a capital city.
Ga naar bron
Recensies