Laatst bijgewerkt: 01-09-2021

Onze selectiecriteria

15Onderzochte producten

20Bestede uren

31Beoordeelde onderzoeken

28Verzamelde opmerkingen

Ongeveer 425 miljoen mensen wereldwijd lijden aan diabetes en worstelen elke dag met de angst voor hypoglykemie of hyperglykemie.

Ben je een van de getroffenen of heb je het vermoeden dat je diabetes hebt? Dan geeft dit artikel je de belangrijkste informatie over hyperglykemie. Je vindt hier de oorzaken en ook doeltreffende maatregelen om hyperglykemie te behandelen.

De belangrijkste feiten in het kort

 • Hyperglykemie is een stofwisselingsstoornis die gewoonlijk alleen diabetici treft. Diabetici kunnen geen of niet genoeg insuline produceren om de suiker in het lichaam te verwerken. Daarom lopen ze altijd het risico aan hyperglykemie te lijden.
 • Hyperglykemie kan in twee verschillende vormen verdeeld worden. Enerzijds is er de uitdrogingsvorm en anderzijds de hyperaciditeitsvorm.
 • Hyperglykemie kan gediagnosticeerd worden met een bloedglucosetest of een urinetest. Als dat gebeurd is, moet zo snel mogelijk met de behandeling begonnen worden, anders kunnen er ernstige gevolgen optreden.

Wat is hyperglykemie?

Hyperglykemie is een lichamelijke toestand die vooral bij diabetici voorkomt.

Bij hyperglykemie wordt te weinig insuline aangemaakt om glucose uit het bloed naar de cel te transporteren. Daardoor mist de cel de energie die ze anders uit de suiker zou krijgen. Intussen echter “oversuikert” het bloed door het teveel aan glucose.

Hyperglykemie is, net als hypoglykemie, een zeer bedreigende situatie voor elke diabeticus. (Image source: pixabay.com / Myriams photos)

Het lichaam van gezonde mensen kan deze toestand zelf reguleren. Diabetici hebben daarvoor de hulp van geschikte medicijnen nodig. Als er niet genoeg energie in de cellen beschikbaar is, begint het lichaam zijn reserves aan te spreken en hyperglycaemisch coma kan het gevolg zijn.

Je kunt verderop in dit artikel meer lezen over de gevolgen van een hyperglycaemisch coma.

Achtergrond: Wat je moet weten over hyperglykemie

In principe moet je weten dat hyperglykemie een van de twee voortdurende complicaties van diabetes mellitus is. Samen met hypoglykemie kan hyperglykemie een voortdurend gevaar zijn voor diabetici.

Om je een inzicht te geven in het onderwerp hyperglykemie, hebben we in dit artikel de oorzaken, gevolgen, symptomen en alle andere belangrijke informatie samengevat.

Wat zijn de oorzaken van hyperglykemie?

In principe is de meest voorkomende oorzaak van (pathologische) hyperglykemie diabetes mellitus. Er zijn echter ook andere triggers voor deze lichamelijke noodtoestand.

Mogelijke oorzaken van hyperglykemie

 • Voor het eerst onbekende diabetes
 • Te veel en de verkeerde voedingsmiddelen eten
 • Koortsachtige infecties
 • Stress
 • Het nemen van geneesmiddelen die de bloedsuiker verhogen (cortisone,
 • Afvoerende medicijnen, enz.)
 • Insuline dosering te laag
 • Insuline dosis vergeten
 • Defecte insulinepen
 • Nalatigheid bij bloedglucosemeting

Zoals je uit deze lijst kunt zien, kunnen de oorzaken van hyperglykemie uiteenlopend zijn. Vooral bij mensen die nog niet weten dat ze diabetes hebben, wordt de diagnose meestal pas heel laat gesteld.

Hier is een video die precies uitlegt wat diabetes is en hoe het lichaam insuline gebruikt om suiker te verwerken.

Welke vormen van hyperglykemie zijn er?

Er zijn in principe twee verschillende vormen van hyperglykemie. Een van die vormen is diabetische ketoacidose (DKA) of hyperacidose. De tweede vorm en ook de ernstigere is de hyperosmolaire vorm of de uitdrogingsvorm, die zeer gevaarlijk kan worden.

In de volgende paragrafen hebben we de twee vormen van hyperglykemie meer in detail uitgelegd.

Hyperacidotische vorm (ketoacidotische vorm)

De hyperacidotische

vorm wordt veroorzaakt door een tekort aan insuline. Hierdoor probeert het lichaam het gebrek aan energie te compenseren door vetten af te breken en ketonlichamen te vormen. Dit leidt tot hyperaciditeit (acidose) in het bloed.

Deze vorm van hyperglykemie treft vooral type 1 diabetici, hoewel insuline-afhankelijke T-2 diabetici er soms ook last van hebben.

Als DKA niet direct behandeld wordt, kan het leiden tot een levensbedreigend ketoacidotisch coma, met nier-, hart- en bloedsomloopfalen tot gevolg. Intensieve medische behandeling is essentieel om ernstige gevolgen te voorkomen.

Dehydratievorm (hyperosmolaire vorm)

De dehydratievorm komt vaak voor bij type 2 diabetici en ontstaat pas bij extreem hoge bloedsuikerwaarden van 600 mg/dl en meer. Het teveel aan suiker in het bloed veroorzaakt dat de zogenaamde “nierdrempel” overschreden wordt. De renale drempel heeft betrekking op de hoeveelheid glucose in het bloed waaruit bloedsuiker via de nieren wordt uitgescheiden.

In deze vorm wordt de suiker ook via de urine uitgespoeld en daardoor is er vaak een groter verlies van water. De diabeet met een hyperosmolaire vorm van hyperglykemie moet daarom vaak plassen en heeft erge dorst. Bij de uitdrogingsvorm moet je ervoor zorgen dat je het lichaam voldoende vocht geeft om in het ergste geval bewusteloosheid te voorkomen.

Hoe wordt de diagnose hyperglykemie gesteld?

Hyperglykemie kan opgespoord worden door bloedglucosemonitoring of controles.

Regelmatige controle van de bloedglucose is een eerste vereiste, vooral voor diabetici, zodat in dit geval meestal heel snel duidelijk is of er sprake is van hyperglykemie.

Diabetici zijn erg begaan met het meten van hun bloedsuiker. Ze hebben meestal apparaatjes, zoals je op deze foto ziet, om te weten wanneer ze op elk moment insuline moeten spuiten. (Image source: pixabay.com / stevepb)

In tegenstelling tot diabetici duurt het vaak lang voor mensen die nog niet weten dat ze diabetes hebben, hyperglykemie opmerken. Daarom moet je op de symptomen letten en vroegtijdig een arts raadplegen als je het vermoedt.

Wat zijn de gevolgen van hyperglykemie?

Acute hyperglykemie, maar ook langdurig verhoogde bloedglucosespiegels, kunnen de functie van verschillende organen aantasten of beperken.

Zo kunnen bijvoorbeeld de ogen, de nieren, de zenuwen en het hart- en vaatstelsel te lijden hebben. Er kan schade ontstaan aan het netvlies van de ogen, wat tot blindheid kan leiden.

Andere gevolgen kunnen zijn: diabetische voet, beroerte, nierfalen of hartaanval. Het ernstigste gevolg van hyperglykemie is echter dialectisch of hyperosmolair coma.

Wat zijn de symptomen van hyperglykemie?

Hyperglykemie wordt vaak niet onmiddellijk ontdekt. Er zijn echter typische symptomen die op hyperglykemie wijzen. Deze omvatten onder meer:

Frequent overvloedig urineren

Zoals hierboven vermeld, veroorzaakt hyperosmolariteit frequent urineren. Dit komt doordat het lichaam probeert de overtollige suiker samen met de urine weg te spoelen.

Verhoogd dorstgevoel

Als gevolg van veelvuldig urineren neemt de dorst toe omdat het lichaam de verloren hoeveelheid water weer wil opnemen. Het is heel belangrijk om voldoende te drinken om bewusteloosheid tegen te gaan.

Misselijkheid, braken en buikpijn

Wanneer vet verbrand wordt voor energie, ontstaan zogenaamde ketonlichamen (aceton). Deze kunnen misselijkheid, braken en buikpijn veroorzaken.

Lage bloeddruk

Een ander symptoom van hyperglykemie is een lage bloeddruk. Dit kan een aanwijzing zijn voor hyperglykemie.

Vermoeidheid, zwakte

Hyperglykemie veroorzaakt dat het lichaam veel energie verbruikt om het tegen te gaan, zodat andere symptomen vermoeidheid en zwakte zijn.

Symptomen van langdurige hyperglykemie

Symptoom Korte beschrijving
Visuele stoornissen Een langdurige hyperglykemie kan zelfs tot visuele stoornissen leiden.
Droge huid Door de uitdroging die optreedt wanneer het teveel aan suiker wordt uitgescheiden, kan een droge huid ontstaan.
Acetongeur op de adem Een symptoom dat optreedt bij de verzuring van het bloed is de acetongeur op de adem. Dit is een duidelijk teken van de ketoascidotische vorm van hyperglykemie.
Verstoringen van het bewustzijn Destoornissen van het bewustzijn kunnen optreden als hyperglykemie te lang genegeerd wordt.

Wat te doen bij hyperglykemie: de beste dingen

om te doen
Ben je een van de 425 miljoen mensen die wereldwijd diabetes hebben?

Dan ben je hier aan het juiste adres! We hebben de beste maatregelen voor je op een rijtje gezet. Deze maatregelen moet je nemen om hyperglykemie te voorkomen. Je vindt er ook maatregelen over hoe te reageren in geval van nood.

Preventieve maatregelen

 • Regelmatige bloedglucosemeting
 • Evenwichtig dieet
 • Insuline aanpassing
 • Regelmatige lichaamsbeweging
 • Vermijd stress en opwinding

Noodmaatregelen

 • Arts, spoedarts of ziekenhuis
 • Insuline aanpassing
 • Drink vloeistoffen zonder suiker
 • Controleer de bloedglucose om de twee uur
 • Vermijd lichamelijke inspanning
 • Val niet in slaap
 • Blijf aan je zijde in geval van coma

We hebben een korte video voor je gemaakt die de belangrijkste maatregelen samenvat die je in geval van nood moet nemen.

Wat je nog meer moet weten over hyperglykemie

Tabel met waarden van hyperglykemie – wanneer wordt het hyperglykemie genoemd?

In principe kan gezegd worden dat lichte schommelingen in de bloedsuikerspiegel deel uitmaken van het dagelijks leven van mensen met type 1 en type 2 diabetes.

Om je te helpen de waarden van een bloedglucosemeting beter te begrijpen, hebben we in de volgende tabel een overzicht opgenomen.

Bloedglucosespiegel Gerichte waarden
Hypoglykemie Onder de 50 mg/dl
Normaal bereik Vóór het eten: 60-100 mg/dl (3,3-5,5 mmol/l), Na het eten: 90-140 mg/dl (5,0-7,8 mmol/l)
Hyperglykemie Bijna 250 mg/dl (13,8 mmol/l)
Hyperglykemische noodsituatie (risico op diabetisch coma) 600-1000 mg/dl

Wat is gevaarlijker – hyperglykemie of hypoglykemie?

In principe kunnen zowel hyperglykemie als hypoglykemie fatale gevolgen hebben. Hierdoor is het niet mogelijk om direct te zeggen welke van de twee soorten gevaarlijker is.

Toch zijn er enkele verschillen die belangrijk zijn om de twee van elkaar te onderscheiden.

Een duidelijk verschil tussen de twee vormen is bijvoorbeeld de aanzet. Hypoglykemie wordt door diabetici vaak gevreesd omdat ze heel snel kan optreden, terwijl hyperglykemie zich geleidelijk kan ontwikkelen in de loop van uren of zelfs dagen.

Bij beide soorten voelen de lijders zich lusteloos, moe en zonder eetlust. Ze zijn erg dorstig en er is een verdiepte ademhaling, zonder pauzes bij het uit- en inademen.

Een ander verschil tussen hypoglykemie en hyperglykemie is dat hypoglykemie niet alleen bij diabetici voorkomt, maar ook bij gezonde mensen. Bij gezonde mensen kan hypoglykemie ontstaan door uitgebreide inspanning en zonder voldoende suikervoorraad.

De situatie is anders voor hyperglykemie, die in principe alleen diabetici treft. Gezonde mensen produceren gewoonlijk voldoende insuline om hyperglykemie te voorkomen.

Waarop moet gelet worden bij een diabetisch coma?

Door het zeer grote vochtverlies bij hyperglykemie kan dit tot uitdroging van het lichaam leiden. Als het niet behandeld wordt, loopt het lichaam het risico in een coma te raken. Omdat diabetisch (hypersosmolair) coma zich heel plotseling kan ontwikkelen, is hier snel handelen vereist.

De eerste stap in de behandeling is de noodarts te bellen en de persoon in de herstelhouding te leggen. Als een bloedglucosemeting niet mogelijk is, wordt extra suiker toegediend, ook al is het een geval van hyperglykemie.

De reden hiervoor is dat het ook hypoglykemie kan zijn, wat heel gevaarlijk is en ook tot de dood kan leiden. Deze extra suiker is minder schadelijk voor de persoon dan hem geen suiker geven als hij hypoglykemie heeft.

Hyperglykemie zonder diabetes – bestaat het?

In principe kan gezegd worden dat gezonde mensen normaal geen last hebben van hyperglykemie. Uitzonderingen kunnen ernstige infecties zijn, maar zelfs dan stijgt het bloedglucosegehalte van een gezonde persoon gewoonlijk niet boven 120 – 140 mg/dl.

Zelfs bij een overmatige suikerinname kan het gezonde lichaam tegenwerken. Als er ooit hyperglykemie optreedt, moet je beslist naar de dokter gaan om je bloedglucosespiegel op lange termijn te laten bepalen. Het zou onopgemerkte diabetes kunnen zijn.

Hyperglykemie bij baby’s, kinderen of pasgeborenen – wat kan ik doen?

Heeft je pasgeborene, baby of kind diabetes of vermoed je diabetes?

Als dit het geval is, moet je een bloedonderzoek laten doen om de suikerspiegel te bepalen. Bovendien kan het belangrijk zijn het kind te laten testen op zogenaamde auto-antilichamen of afbraakproducten van de vetstofwisseling (ketonen).

Een urinetest kan ook informatie geven over mogelijke diabetes. Als eenmaal is vastgesteld of er sprake is van diabetes type 1 of type 2, kan een specifieke behandeling worden gestart.

In het algemeen moet het bloedsuikergehalte binnen de perken gehouden worden, zodat het geen late schade of secundaire ziekten veroorzaakt.

Als je kind of baby aan diabetes type 1 lijdt, is er een tekort aan insuline, en daarom moet er dagelijks insuline worden ingespoten. De dosis moet aangepast worden aan de bloedsuikerspiegel.

Bij type 2 diabetes zijn er daarentegen verschillende behandelingsmogelijkheden die eventueel in combinatie kunnen worden gebruikt. Deze omvatten gewichtsvermindering, lichaamsbeweging, sport en een gezonde, evenwichtige voeding.

Bij de behandeling van kinderen is het de bedoeling dat ze vanaf een bepaalde leeftijd zelf leren hoe ze met de ziekte moeten omgaan en hoe ze zichzelf de insuline-injectie kunnen geven.

Bij kinderen of baby’s van jongere leeftijd nemen de ouders de therapie over. Voor jou, als ouder, zijn er speciale cursussen die je leren met deze ziekten om te gaan.

In Duitsland hebben meer dan 30.000 kinderen en jongeren onder de 19 jaar diabetes type 1. Kinderen en ouders moeten samen leren hoe ze met de ziekte en de behandeling ervan moeten omgaan. (Image source: pixabay.com / Myriams-Fotos)

Hyperglykemie bij hond en kat – wat kan ik doen?

Hyperglykemie komt niet alleen bij mensen voor, maar een relatief groot aantal viervoeters lijdt ook aan de hormonaal veroorzaakte stofwisselingsstoornis. Men kan zeggen dat ongeveer één procent van de honden en twee procent van de katten diabetes hebben.

Net als in de menselijke geneeskunde zijn er in de diergeneeskunde twee vormen van diabetes. Door een auto-immuun ontsteking kunnen dieren met type 1 diabetes al op jonge leeftijd geen insuline meer produceren.

Bij type 2 daarentegen scheidt de alvleesklier wel insuline af, maar deze kan zijn werking in het lichaam niet goed ontplooien. Type 2 komt veel vaker voor, ongeveer 70 % van de diabetische katten lijdt aan deze vorm van diabetes.

Wat de behandeling betreft, kan gezegd worden dat beide vormen van diabetes goed met medicijnen behandeld kunnen worden. Bij honden is in de meeste gevallen levenslange insuline therapie nodig. Slechts in zeer zeldzame gevallen is genezing mogelijk.

Bij katten kan tot 50 % van de dieren die aan suikerziekte lijden, geholpen worden om die te verminderen. Als de ziekte vroeg genoeg ontdekt wordt, kan ze goed behandeld worden en hoeft er slechts met tussenpozen insuline toegediend te worden.

Voor de behandeling van diabetes bij dieren is het van essentieel belang altijd je dierenarts te raadplegen om geen fouten te maken.

Conclusie

Samenvattend kan hyperglykemie ernstige gevolgen hebben. Daarom is vroegtijdige opsporing essentieel om met een therapie te kunnen beginnen en .

Bovendien komt hyperglykemie in principe alleen voor bij mensen met diabetes. Als je als niet-diabeet merkt dat je last hebt van hyperglykemie, moet je beslist naar een dokter gaan om te testen of je een van de twee soorten diabetes hebt.

Met behulp van onze tips en informatie moet het voor jou gemakkelijker zijn hyperglykemie te herkennen, zodat je in geval van nood snel kunt handelen. [3]

Beeldbron: pixabay.com / congerdesign

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies