Laatst bijgewerkt: 26-08-2021

Een gezond gevoel van eigenwaarde is de sleutel tot een goed en succesvol leven. Of het nu in je privé-leven, je werk of je relatie is, eigenwaarde heeft er grote invloed op.

Veel mensen onderschatten de invloed van een hoog gevoel van eigenwaarde. Daarom hebben we hier alle belangrijke informatie over het onderwerp zelfwaardering samengevat. Bovendien leggen we uit waarom een gezond gevoel van eigenwaarde zo belangrijk is en hoe je dat kunt bereiken.

De belangrijkste feiten in het kort

 • Eigenwaarde wordt vaak eigenwaarde of zelfrespect genoemd. Het wordt opgevat als de evaluatie die men van zichzelf maakt.
 • Gezond gevoel van eigenwaarde is meestal afhankelijk van vier factoren. Daartoe behoren iemands bekwaamheden, iemands relaties met anderen, iemands waarden en iemands perceptie van zijn eigen persoonlijkheid.
 • Een laag gevoel van eigenwaarde kan onder andere leiden tot zwaarlijvigheid, alcoholisme, depressie of zelfs eenzaamheid. Getroffen mensen trekken zich steeds meer terug omdat ze het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg of waardevol zijn.

Wat is zelfwaardering?

Eigenwaarde, of eigenwaarde, zelfwaardering of zelfrespect, is de evaluatie die je van jezelf maakt. Eigenwaarde is dus het gevoel van belangrijkheid en waarde dat iemand tegenover zichzelf heeft.

Als iemand vrede heeft met zichzelf, heeft hij meestal een gezond gevoel van eigenwaarde en is hij ook zelfverzekerd. (Image source: unsplash.com / brooke cagle)

Mensen die een hoog gevoel van eigenwaarde hebben, vertrouwen op hun waarnemingen en oordeel. Eigenwaarde is in principe gebaseerd op vier verschillende factoren

 • Perceptie van de eigen persoonlijkheid
 • Bekwaamheden
 • Relaties met anderen
 • Eigen waarden

Afhankelijk van hoe afgestemd je bent op jezelf, is je gevoel van eigenwaarde hoger of lager.

Wat is het verschil tussen zelfvertrouwen en zelfwaardering?

Als mensen het over zelfvertrouwen hebben, verwarren ze het vaak met eigenwaarde. Mensen die hun zelfvertrouwen willen verbeteren bedoelen meestal dat ze meer zelfvertrouwen willen hebben of zelfverzekerder willen overkomen.

Op het eerste gezicht is het niet eens zo gemakkelijk om de twee termen van elkaar te scheiden. Maar als je de twee onderwerpen nader bekijkt, zie je dat ze op sommige punten verschillen.

In principe is zelfvertrouwen een subcomponent van zelfwaardering. Eigenwaarde heeft in de eerste plaats betrekking op de mogelijkheden en bekwaamheden van het individu. Is het gevoel van eigenwaarde meer uitgesproken, dan is men overtuigd van zijn vermogen om onzekere situaties de baas te worden.

Bij eigenwaarde gaat het daarentegen om het totaalgevoel, dat zowel de competenties als de persoonlijkheid omvat.

Achtergrond: Wat je moet weten over zelfwaardering

Zelfwaardering heeft een enorme invloed op ons dagelijks leven. Het beïnvloedt ons humeur, maar ook, in zeldzamere gevallen, onze persoonlijke prestaties. Daarom is het belangrijk het basisidee van eigenwaarde te begrijpen.

Hoe ontstaat eigenwaarde?

Om te beginnen willen we kort uitleggen hoe je gevoel van eigenwaarde eigenlijk ontstaat. Je moet tenslotte je eigen gezonde gevoel van eigenwaarde opbouwen.

Als je je bewust bent van je eigen mogelijkheden, kan dat je gevoel van eigenwaarde vergroten. Daarom is het ook belangrijk om hobby’s te leren zoals zingen, dansen of een muziekinstrument om momenten van succes te bereiken. (Image source: unsplash.com / maaria lohiya)

Het gaat in het algemeen om het beeld dat je van jezelf hebt en hoe je jezelf ziet. Dit hangt af van de reeds genoemde factoren, die we je in het volgende meer in detail zullen uitleggen

 • Perceptie van eigen persoonlijkheid
 • Bekwaamheden
 • Relaties met anderen
 • Eigen waarden

Perceptie van zichzelf

Mensen die zichzelf zien als iemand die waarde bijdraagt aan een gemeenschap hebben meestal een hoger gevoel van eigenwaarde. Dit houdt in dat je jezelf aanvaardt met al je fouten en gebreken en tevreden bent met jezelf.

Vaardigheden

Als je steeds nieuwe vaardigheden verwerft of vaardigheden die je al verworven hebt verbetert, kun je meestal ook een toename van je zelfvertrouwen opmerken. Zoals reeds gezegd, vergroot een groter zelfvertrouwen ook het gevoel van eigenwaarde.

Relaties met anderen

De kwaliteit van je relaties met anderen beïnvloedt ook sterk hoe je jezelf waarneemt en waardeert. Eigenwaarde ontstaat in het dagelijks leven, in interacties met andere mensen. Het hangt vooral af van de mensen met wie je je elke dag omringt.

Eigen waarden

De eigen waarden en de harmonie ermee beïnvloeden ook sterk ons gevoel van eigenwaarde. Iemand die heel erg in harmonie is met zijn eigen waarden heeft meestal ook een hoger gevoel van eigenwaarde dan iemand die in strijd met zijn waarden leeft.

Al deze factoren samen vormen iemands gevoel van eigenwaarde. Ze bepalen hoe men zichzelf beoordeelt en ze beïnvloeden ook de indruk die men van zijn eigen persoonlijkheid heeft.

Wat zijn de oorzaken van een laag gevoel van eigenwaarde?

In de psychologie wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen zelfconcept en zelfwaardering. Het zelfconcept is de som van alle overtuigingen die we over onszelf hebben. Deze omvatten, bijvoorbeeld, onafhankelijk, verlegen, open, assertief.

Het is natuurlijk dat mensen verschillende niveaus van eigenwaarde hebben, maar een laag gevoel van eigenwaarde is geen noodlot.

Anderzijds wordt eigenwaarde opgevat als de evaluatie van deze karakteristieke eigenschappen. Het kan er ongeveer zo uitzien: “Ik voel me zo ongemakkelijk omdat ik zo verlegen ben”

Psychologen geloven dat een laag gevoel van eigenwaarde en depressie nauw met elkaar samenhangen. Dit komt omdat in beide gevallen de lijders aan een enigszins vertekend zelfbeeld lijden.

Studies hebben ook aangetoond dat een laag gevoel van eigenwaarde het risico op depressie aanzienlijk verhoogt.

Psychologen nemen aan dat een laag gevoel van eigenwaarde voor een derde genetisch bepaald is, voor een derde afhankelijk is van de opvoeding en voor de rest bepaald wordt door onze huidige levenssituatie.

Wat is een gezond gevoel van eigenwaarde?

Een gezond gevoel van eigenwaarde ontwikkelt zelfvertrouwen en hoe meer zelfvertrouwen je hebt, hoe meer vertrouwen je in jezelf hebt. Toch wordt onze eigenwaarde vaak geboycot door onze innerlijke critici.

Luister niet naar je critici, maar schenk meer aandacht aan je innerlijk buikgevoel.
(Image source: unsplash.com / Paul Gilmore)

Zinnen als: “Je kunt het toch niet,” “Je redt het toch niet,” “Je bent het niet waard,” of “Die is veel te goed voor mij” komen vaak in onze gedachten op. Op de lange duur is dit uitputtend en ongezond. Daarom is een gezond gevoel van eigenwaarde essentieel.

Een gezonde en optimale eigenwaarde moet realistisch zijn en overeenstemmen met omstandigheden en doelen. Want zowel een te hoog als een te laag gevoel van eigenwaarde kan een negatieve invloed op het leven hebben.

De basisbouwsteen van een gezond gevoel van eigenwaarde is een passend gevoel van eigenwaarde en een realistische zelfinschatting.

Gezond gevoel van eigenwaarde hangt nauw samen met positieve gedachten. Bovendien worden de eigen zwakheden aanvaard en is het uitgesproken zoeken naar bevestiging van anderen eerder bescheiden.

Verder is gezonde eigenwaarde niet afhankelijk van prestaties, sociale erkenning of uiterlijk. Het is stabiel in de tijd, want sterk schommelende eigenwaarde is ongezond.

Wat zijn eigenwaarde complexen?

Eigenwaardecomplexen, of minderwaardigheidscomplexen, zijn de gevolgen van een laag gevoel van eigenwaarde. Getroffen mensen lijden onder hun gevoel van minderwaardigheid, van niet goed genoeg of waardeloos te zijn.

Eigenwaarde-complexen zijn een psychologisch gevoel dat uitdrukking geeft aan een gevoel van eigen onvolmaaktheid.

Een minderwaardigheidscomplex kan leiden tot relatiearmoede, een onvermogen om lief te hebben in de vorm van een eenzijdige afhankelijkheid van je partner, sociofobie en een voortdurende angst om iets verkeerd te doen, en ook tot spraakremmingen.

Eigenwaarde complexen kunnen overwonnen worden door eigenwaarde op te bouwen. Vooral als je erin slaagt de innerlijke kritische stem uit te schakelen, kun je de complexen en het gevoel van waardeloosheid overwinnen.

Waarom is eigenwaarde zo belangrijk?

Onze eigenwaarde weerspiegelt zich op alle gebieden van ons leven. Het beïnvloedt onze waarnemingen, onze evaluatieprocessen, onze gedachten, gevoelens en gedrag. Het is zo belangrijk omdat het onze werkelijkheid en ons leven vorm geeft.

Het belang van eigenwaarde en de waarde die je aan jezelf toekent wordt vaak onderschat. Om je te helpen dit te begrijpen, hebben we hieronder enkele mogelijke gevolgen van een laag gevoel van eigenwaarde opgesomd.

Gevolgen van een laag gevoel van eigenwaarde

 • Agressie en woede
 • Jaloezie en afgunst
 • Angsten, onzekerheden en remmingen
 • Depressie
 • Relatie- en seksuele problemen
 • Obesitas
 • Alcoholisme
 • Eenzaamheid
 • Dwangmatige gedachten en handelingen

Zoals je ziet kan een laag gevoel van eigenwaarde veel negatieve gevolgen hebben. Daarom is het bijzonder belangrijk dit probleem aan te pakken.

Wat te doen aan een laag gevoel van eigenwaarde: Praktische toepassingen om het gevoel van eigenwaarde te vergroten

Zoals je nu geleerd hebt, is eigenwaarde uiterst belangrijk op alle gebieden van het leven. Om je te helpen je gevoel van eigenwaarde te vergroten, hebben we enkele praktische toepassingen bijgevoegd.

Hoe kun je je gevoel van eigenwaarde vergroten?

In principe zijn we verantwoordelijk voor ons eigen gevoel van eigenwaarde. Dit betekent dat we over onze eigenwaarde beslissen door onszelf als waardevol of minderwaardig te beschouwen.

Niemand kan ons het gevoel geven minderwaardig te zijn als we dat zelf niet toelaten. Daarom zijn de eigen gedachten bijzonder belangrijk om iemands gevoel van eigenwaarde te vergroten. Positieve gedachten zijn essentieel als je je eigenwaarde wilt vergroten.

We willen je nu vier verschillende manieren laten zien die je kunt gebruiken om je gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Affirmaties en positief denken

Als je last hebt van een laag gevoel van eigenwaarde, kun je beginnen door te proberen het te vergroten met affirmaties en positief denken.

Affirmaties zijn geselecteerde gedachten die je onderbewuste geest sturen over hoe je wilt zijn en leven. Ze hebben betrekking op je gedachten, gevoelens en lichaam.

Het onderbewustzijn wordt geprogrammeerd door voortdurende herhaling van positieve gedachtenprocessen.

Meditatie

Meditatie kan ook helpen bij een laag gevoel van eigenwaarde. Meditatie helpt je om kalmer en meer ontspannen te blijven als je erg van streek bent. Het resulterende evenwicht heeft effect op de hele gemoedstoestand.

Negatieve gedachten en voortdurend piekeren kunnen gestopt worden, waardoor de geest vrij komt voor belangrijke zaken. De kalmte en ontspanning helpt meestal om problemen in een ander perspectief te zien en ze lijken vaak niet meer zo zwart en pessimistisch.

Homeopathische behandeling met globules

Eigenwaarde kan verbeterd worden met behulp van globules. Homeopathische middelen zoals Anacardium occidentale, Argentum nitricum, Aurum metallicum, Capsicum, Palladium, Platina en Pulsatilla kunnen een positief effect hebben op een laag gevoel van eigenwaarde.

Therapie

Als je het gevoel hebt dat je in je eentje nergens komt, kun je ook naar therapie gaan om je gevoel van eigenwaarde te vergroten. Er zijn veel aanbiedingen van therapieën die gespecialiseerd zijn in zelfwaardering.

Je kunt je gevoel van eigenwaarde versterken met muziektherapie, maar ook door het trainen van een rechte houding en een goede ademhaling. Bovendien kan men kiezen tussen groeps- en individuele therapie.

Tijdens de therapie leer je door middel van verschillende technieken een beter gevoel voor je lichaam te krijgen, hulpbronnen en vermogens te ontdekken en te versterken, positief bekrachtigende activiteiten op te bouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid voor jezelf en je lichaam te nemen.

Maar veel deskundigen adviseren hun patiënten ook om dagelijkse lichaamsbeweging in hun schema in te plannen. Zelfs als je de hele dag op kantoor zit, zijn er nu geweldige bewegingsprogramma’s die je gemakkelijk tussen de middagpauzes kunt inlassen.

Vooral krachttraining kan een enorm positief effect hebben op je gevoel van eigenwaarde. Je leert je eigen lichaam kennen, je voelt je sterker en je besteedt bewust meer aandacht aan je lichaam en je gezondheid, je mindfulness neemt toe.

Hoe kun je het gevoel van eigenwaarde van kinderen vergroten?

De basis voor iemands eigenwaarde wordt in de kindertijd gelegd. Ervaringen op jonge leeftijd zijn zeer vormend en daarom belangrijk voor de eigenwaarde in de volwassenheid.

Als ouder ben je er in de eerste plaats verantwoordelijk voor dat je kind een gezond gevoel van eigenwaarde krijgt.

Vooral kinderen die veel kritiek krijgen, last hebben van plagerijen of hun ouders nooit kunnen behagen, lopen het risico een laag gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.

Om je te helpen je kind een gezond gevoel van eigenwaarde op te bouwen, hebben we in de episode 8 tips opgenomen.

8 tips om eigenwaarde bij je kind op te bouwen

 1. Begin bij jezelf: Wees je ervan bewust dat jij het rolmodel van je kind bent. Je moet je kind laten zien dat je uithoudingsvermogen hebt en dat je met een nederlaag kunt omgaan. Omdat je kind slim is en meer snapt dan je denkt.
 2. Toon belangstelling: Om zelfvertrouwen op te bouwen heeft elk kind erkenning en woorden van lof nodig. Daarom moet je belangstelling tonen voor het leven van je kind en hem prijzen als hij of zij zich inspant, ook al wordt het verwachte resultaat niet bereikt.
 3. Ondersteun nieuwe dingen: Vooral als kinderen nieuwe dingen uitproberen, hebben ze vaak prikkels van buitenaf nodig om zich zekerder te voelen. Daarom moet je je kind aanmoedigen om nieuwe dingen te proberen, zoals een sport of een muziekinstrument.
 4. Wees voorzichtig met kritiek: Het is belangrijk dat je je kind nooit rechtstreeks bekritiseert, maar alleen zijn of haar gedrag vermaant. Ondanks de vergissing moet je kind weten dat je nog steeds van hem of haar houdt.
 5. Praat over gevoelens: Je kind moet leren dat gevoelens beïnvloed kunnen worden en kunnen veranderen. Daarom moet je over de gevoelens praten en verduidelijken dat negatieve gevoelens voorbij zullen gaan. Als het verdrietig is, kun je het aanmoedigen door te zeggen dat het aan een succes of een mooi moment moet denken.
 6. Voer regels consequent uit: Ook als je kind huilt als het iets niet krijgt, moet je consequent blijven. Zonder regels weten ze niet wat goed en fout is. Als je iets één keer toestaat en een andere keer niet, zal het kind onrustig worden.
 7. Vergelijk je kind niet: Vooral bij broers en zussen kan van tijd tot tijd jaloezie optreden. Daarom moet je je kind niet met anderen vergelijken als hij of zij ergens slechter in is dan een ander. Vertel ze in plaats daarvan dat ze uniek zijn en benadruk hun individuele talenten.
 8. Bied oplossingen aan: Als je kind problemen heeft, is het belangrijk te signaleren dat hij of zij niet alleen is. Stel ze gerust door oplossingen voor te stellen om het probleem op te lossen.

Met deze tips kun je al een grote stap zetten om je kind zo goed mogelijk te helpen een gezond gevoel van eigenwaarde op te bouwen.

Welke spelletjes kunnen gebruikt worden om het gevoel van eigenwaarde te vergroten?

Spellen en oefeningen kunnen kinderen hun eigen waarde als individu en de waarde van anderen laten zien. Ze leren erkenning te geven en te aanvaarden, ongeacht hun prestaties op school.

Leren om een gezond gevoel van eigenwaarde te hebben door te spelen kan vooral belangrijk zijn voor kinderen die weinig presteren. (Image source: unsplash.com / Anna Samoylova)

Er zijn veel spelletjes die gebruikt kunnen worden om het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Een van de bekendere spelletjes is “pantomime”, waarbij je niet alleen jezelf leert kennen, maar ook de ervaring opdoet het middelpunt van de belangstelling te zijn.

Bij dit spel bedenkt elk kind een activiteit die het graag doet (met een bal spelen, fietsen, dansen, enz.) en probeert die te pantomimen. De andere kinderen mogen hardop raden nadat het kind klaar is met uitbeelden.

Dit is maar één spel dat helpt om het gevoel van eigenwaarde te verbeteren. Er zijn nog veel meer spelletjes die dit doel dienen. Je vindt er een aantal online, of in speciale boeken.

5 oefeningen voor beginners om je gevoel van eigenwaarde te vergroten

Om een gezond gevoel van eigenwaarde op te bouwen is de eerste stap vaak de moeilijkste. Daarom hebben we 5 eenvoudige oefeningen bijgevoegd die je helpen de eerste stap in de goede richting te zetten.

Exercise Beschrijving
Neem verantwoordelijkheid Zelfs kleine verantwoordelijke taken kunnen je gevoel van eigenwaarde vergroten. Daarom moet je je angst overwinnen en je verantwoordelijkheid nemen. Je kunt bijvoorbeeld koken voor het gezin, iets voor iemand klaarmaken of voor het huisdier van een vriend zorgen.
Zet je masker af Laag gevoel van eigenwaarde wordt vaak veroorzaakt door weinig zelfvertrouwen. Als je je te veel zorgen maakt over wat anderen denken, moet je je gedachten uitzetten en gewoon jezelf zijn en je mening geven.
Je positieve karaktereigenschappen Raam je karakter op een schaal van een tot tien en schrijf de waarde op. Denk dan goed na over welke je beste eigenschappen zijn en welke je zou willen veranderen. Als je zelfbeoordeling verbeterd is, was de oefening geslaagd.
Je mooiste lichaamskenmerken Bedenk minstens drie dingen aan je lichaam die je mooi vindt. Als je er geen kunt bedenken, kun je familie en vrienden vragen. Als je vaker aan de positieve dingen over jezelf denkt, zal je gevoel van eigenwaarde ook toenemen.
Je talentste Maak een lijst van alle vaardigheden en talenten die je geleerd hebt. Positieve zelfreflectie is de beste manier om je gevoel van eigenwaarde te verbeteren. Je kunt deze lijst bewaren om er steeds weer naar te kijken en aan toe te voegen.

Als je meer oefeningen zoekt, kun je er veel vinden op het internet. Er staan ook enkele oefeningen in de reeds genoemde boeken die je kunt gebruiken om je gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Conclusie

Samenvattend is eigenwaarde heel belangrijk omdat het op alle terreinen van het leven tot uiting komt. Het beïnvloedt onze waarneming, onze evaluatieprocessen, onze gedachten, gevoelens en ons gedrag.

Daarom moet je, als je gevoel van eigenwaarde te laag is, het probleem aanpakken en je gevoel van eigenwaarde verbeteren. Met behulp van onze tips en oefeningen moet dit geen probleem zijn.

Beeldbron: unsplash.com / brooke cagle

Recensies