Laatst bijgewerkt: 28-08-2021

Efedrine – ook bekend als ephedra of ma huang – is een stimulerend middel dat gewoonlijk samen met cafeïne gebruikt wordt om af te vallen, als vetverbrander en als trainingsbooster. De werkzame stof wordt echter ook gebruikt om verschillende ziekten te behandelen.

De belangrijkste feiten in het kort

  • Efedrine is in Duitsland alleen op recept verkrijgbaar.
  • Het actieve bestanddeel kan helpen de prestaties te verhogen en gewicht te verliezen, maar het heeft sterke bijwerkingen.
  • Efedrine wordt ook gebruikt om drugs van te maken, dus je kunt zien hoe gevaarlijk het actieve bestanddeel is.

Definitie: Wat is efedrine?

Efedrine is een extract van de plant Ephedra sinica en werd in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt als een kruidenmiddel tegen astma, hooikoorts en verkoudheid. (1)

Efedrine wordt o.a. gebruikt als vetverbrander en trainingsbooster. (Foto bron: 123rf.com / 82276409)

Het werkzame bestanddeel wordt gebruikt bij de behandeling van hypotensie, chronische bronchitis en bronchiale astma. Het wordt echter ook gebruikt als grondstof voor de productie van verboden verdovende middelen, zoals N-methylamfetamine (crystal of meth). (2)

Het actieve bestanddeel efedrine heeft een eetlustremmend effect via de ß-adrenerge receptoren, stimuleert de thermogenese en het calorieverbruik en zet aan tot het vrijkomen van vet uit de adipocyten.

Achtergrond: Wat je moet weten over efedrine

In dit gedeelte vind je belangrijke achtergrondinformatie over efedrine. Vooral deze stof moet je goed bekijken.

Waar komt efedrine voor?

Of het nu van planten komt of synthetisch gemaakt wordt, efedrine wordt voor allerlei medicinale doeleinden gebruikt vanwege zijn sympathomimetische werking. In het verleden werd het bijvoorbeeld vaak gebruikt tegen de symptomen van bronchiale astma, om de neusslijmvliezen te ontzwellen bij verkoudheid en in de oogheelkunde als vervanger van atropine.

De verhouding tussen de risico’s en de voordelen wordt echter ongunstig geacht, en daarom wordt de stof nauwelijks nog voor dit doel gebruikt. Je vindt efedrine hemisulfaat in verkoudheidsmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Dit is een kindstof van efedrine.

Efedrine wordt ook nu nog af en toe gebruikt om zwakte van de bloedsomloop (hypotensie) en de slaapstoornis narcolepsie te behandelen. Omdat het chemisch nauw verwant is met deoxyephedrine (methamfetamine), kan het gemakkelijk gebruikt worden om deze illegale drug te maken. Daarom is de distributie ervan nu in bijna alle landen streng gereglementeerd.

Waarom werd efedrine verboden?

Efedrine werd lange tijd gebruikt als standaardmedicijn bij de behandeling van bronchiale astma. De stof werd echter vaak misbruikt als eetlustremmer en partydrug. Vanwege zijn prestatiebevorderende, pijnstillende (in combinatie met aspirine) en eetlustremmende effecten wordt efedrine beschouwd als een dopingmiddel en is het daarom verboden in de sport.

Als in een doping- of drugstest efedrine wordt ontdekt, heeft dat ernstige gevolgen voor de betrokken atleten. Hoewel efedrine gebruikt wordt voor de synthese van kristal of meth, is het geen verdovend middel. Officieel wordt het beschouwd als een geneesmiddel, maar de distributie ervan wordt streng gereguleerd door de Wet op het Basis Toezicht op Stoffen en vereist in elk geval een doktersrecept.

Efedrine kan dienen als grondstof voor de synthese van kristal of meth, vandaar dat het vaak voor dit doel misbruikt wordt.

Als er geen medisch voorschrift is, kan efedrine leiden tot een positieve drugstest bij een verkeerscontrole. Naast hoge boetes en punten kan in Flensburg ook een rijverbod opgelegd worden. In de VS werden afslankmiddelen en voedingssupplementen die efedrine bevatten door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van de markt verbannen.

Dit was vooral te wijten aan talrijke gemelde individuele gevallen van zeer ernstige bijwerkingen. Daaronder vielen hartaanvallen, hartritmestoornissen, stuiptrekkingen, hartkloppingen en psychoses. In Duitsland zijn doktersrecepten en apotheken verplicht, zodat het verkrijgen en verstrekken ervan, b.v. in fitness studio’s, strafbaar zijn tegen de Geneesmiddelenwet.

Zo kunnen geneesmiddelen die efedrine bevatten nog steeds legaal gekocht worden, maar alleen als er een recept wordt voorgelegd. Alle stoffen die efedrine bevatten, ook plantendelen, zijn sinds 2006 op recept verkrijgbaar. Maar medicijnen die efedrine bevatten worden toch al zelden voorgeschreven, omdat hoge doses van de stof tot ernstige bijwerkingen leiden. Dieetproducten die efedrine of ephedra bevatten zijn in Duitsland volledig verboden en kunnen niet legaal gekocht worden.

Wat is de werking van efedrine?

Efedrine wordt zowel als geneesmiddel als in geneesmiddelvorm ingenomen, vooral in de vorm van capsules of tabletten. De stof stimuleert het sympathomimetisch zenuwstelsel (vecht of vlucht) door een verhoogde afgifte van adrenaline en noradrenaline te veroorzaken.

Door de verhoogde concentratie adrenaline stijgen hartslag en bloeddruk en leiden tot vasoconstrictie van de huid en slijmvliezen met gelijktijdige vasodilatatie van de bronchiale buizen. Dit activeert de adreno-receptoren, wat een stimulerend effect heeft en een verhoogde alertheid bevordert.

In combinatie met cafeïne wordt het effect versterkt door de stofwisseling en de adrenaline werking te verhogen (3)

. Aspirine versterkt het effect van efedrine alleen, maar versterkt niet verder de doeltreffendheid van een combinatie van efedrine en cafeïne. Activering van de ß-adrenoceptoren door efedrine en noradrenaline wordt in verband gebracht met verschillende gewichtsregulerende mechanismen

  • Onderdrukking van de eetlust
  • Thermogenese
  • Metabolische stimulatie en verhoogd calorieverbruik
  • Verhoogde vetafgifte

Vanwege zijn euforische en prestatiebevorderende effecten is efedrine een populaire partydrug. Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde en vermindert het hongergevoel, dat ook typisch is voor cocaïne.

Zijn er alternatieve vetverbranders zonder efedrine?

Als je wilt afvallen, kun je het beste een gezond en evenwichtig dieet volgen en ook voldoende aan sport en beweging doen. Als je toch gewichtsverlies wilt ondersteunen met zogenaamde vetverbranders, moet je beslist middelen gebruiken die geen efedrine bevatten.

Er zijn zowel natuurlijke als synthetisch geproduceerde vetverbranders. Voor de laatste is het raadzaam een arts te raadplegen alvorens ze in te nemen. Er zijn thermische vetverbranders, schildklierregelaars, vetblokkers en eetlustremmers. Elke vetverbrander werkt op verschillende manieren in je lichaam en heeft verschillende voor- en nadelen.

Zijn er alternatieve prestatieverhogers zonder efedrine?

Er zijn enkele manieren om je prestaties op te voeren zonder producten die efedrine bevatten. Met de juiste voeding en hydratatie ben je al goed voorbereid op een prestatiegerichte training. Zijn je prestaties niet voldoende en wil je je training intensiveren? Dan kun je ook supplementen gebruiken.

Er zijn veel producten die je op veel verschillende manieren kunnen ondersteunen. Van creatine, bijvoorbeeld, wordt gezegd dat het de spiergroei bevordert en je prestaties verbetert. Het moet je echter duidelijk zijn dat het effect ook hier omstreden is.

Zodra je extra producten neemt om je prestaties te verbeteren, moet je je altijd goed informeren. Ze hebben vaak bijwerkingen. Denk dus goed na of je de producten nodig hebt of dat je je prestaties ook op natuurlijke wijze kunt verhogen.

Efedrine: Indicaties voor gebruik en verdere informatie

Wil je meer weten over het gebruik van efedrine? Dan moet je het volgende gedeelte aandachtig lezen. Zo krijg je een volledig beeld.

Hoe helpt efedrine je precies bij het afvallen?

Efedrine werd en wordt nog steeds gebruikt om af te vallen. Het ondersteunt gewichtsverlies enerzijds door zijn eetlustremmend effect en anderzijds door een verhoogde basale metabolische snelheid en thermogenese. (4)

Efedrine verbrandt dagelijks 150 – 200 kcal extra.

Het leidt tot een extra calorieverbruik van ongeveer 150 – 200 Kcal per dag. Samen met een dieet kan efedrine gewichtsverlies vergemakkelijken en leiden tot een extra gewichtsvermindering van ongeveer 1 kg / maand.

Zelfs na enkele maanden gebruik houdt het effect van efedrine niet op. Studies tonen aan dat het innemen van efedrine pas na 4 weken een significant verschil laat zien in gewichtsvermindering ten opzichte van een dieet zonder inname van efedrine.

Het werkzame bestanddeel efedrine wordt meestal ingenomen in de vorm van tabletten en capsules. (Image source: 123rf.com / 47895080)

Vooral het innemen van efedrine met cafeïne leidt tot gewichtsverlies, zelfs zonder bewust de calorie-inname te veranderen. Het grootste deel van het gewicht dat met efedrine verloren gaat is lichaamsvet, en daarom is de werkzame stof zo populair. (3)

Niettemin mogen de risico’s die efedrine met zich meebrengt in geen geval veronachtzaamd worden. Een geoptimaliseerde voeding en voldoende lichaamsbeweging moeten altijd de basis vormen van elk gewichtsverlies. Want zonder gerichte calorievermindering en voldoende lichaamsbeweging zullen de resultaten altijd marginaal blijven en niet noemenswaardig beïnvloed worden door welke vetverbrander dan ook.

Hoe helpt efedrine de prestaties te verhogen?

Een combinatie van efedrine en cafeïne kan niet alleen tot gewichtsvermindering leiden, maar ook atletische prestaties stimuleren. Vooral tijdens sessies met hoge intensiteit, zoals krachttraining, bereikt efedrine een merkbaar effect. De hartslag en bloeddruk zijn al verhoogd tijdens de inspanning en worden nog verhoogd door het efedrine-cafeïne mengsel.

Als er geen tolerantie voor efedrine en cafeïne is, kunnen cardiovasculaire bijwerkingen eerder optreden dan na een langere periode van gebruik en gewenning. Onregelmatig gebruik van een hoge dosis efedrine als trainingsversterker kan daarom tot onvoorspelbare complicaties leiden.

Door vóór de training efedrine in te nemen, ervaren sporters een energieboost en zijn daardoor efficiënter. (Image source: 123rf.com / 99718370)

Efedrine wordt vaak gebruikt door atleten, zoals bodybuilders, als ondersteuning tijdens een dieet. Enerzijds om meer lichaamsvet te kunnen verliezen, anderzijds om ook bij een calorievermindering de trainingsintensiteit en -prestaties op peil te kunnen houden.

Wat zijn de gevaren van efedrine?

Efedrine leidt tot een verhoging van de bloeddruk en de hartslag door het sympathomimetische effect. Het effect treedt op na ongeveer 20 tot 60 minuten en kan tot acht uur aanhouden. Een eenmalige of zelfs onregelmatige inname van efedrine brengt de bloeddruk tot waarden die typisch zijn voor hoge bloeddruk, zelfs in rust. Extra lichamelijke activiteit verhoogt de bloeddruk verder, waardoor het cardiovasculaire risico toeneemt.

Naast de talrijke cardiovasculaire bijwerkingen is ook het risico op psychologische bijwerkingen zeer groot

. Zelfs bij lage doses kunnen hartkloppingen, rusteloosheid, droge mond, slaapstoornissen en verwijding van de pupillen optreden. Evenzo kan het angst, huivering, misselijkheid, tremor, delirium en hoofdpijn veroorzaken.

Bij toenemende of zelfs een overdosis kunnen hartkloppingen, hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk, slapeloosheid, zweten, trillen, nervositeit, verwarring en paranoia optreden. Bovendien treedt een soort “kater” op, die gepaard gaat met neerslachtigheid, slaapstoornissen, een permanent gevoel van zwakte en lusteloosheid.

De combinatie van efedrine met cafeïne verhoogt bovendien het verslavingspotentieel. Het stimulerende effect en de gewichtsvermindering zijn hiervoor doorslaggevend.

Het ontstaan van tolerantie betekent dat steeds meer efedrine ingenomen moet worden.

Veelvuldig gebruik leidt meestal tot gewenning of de ontwikkeling van tolerantie. Daardoor moet steeds meer efedrine worden verbruikt om hetzelfde effect te bereiken als in het begin. Voortdurend gebruik van efedrine leidt tot verminderd geheugen en concentratie, nervositeit, prikkelbaarheid, agressief gedrag, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, slecht gebit, lever- en nierbeschadiging en psychische stoornissen (psychose, paranoia, depressie, manie, hallucinaties, etc.).

Wat je nog meer over efedrine moet weten

Kan synefrine een substituut genoemd worden?

Synephrine wordt gewonnen uit de bittere sinaasappel Citrus aurantium. Het is een werkzame stof die alleen of in combinatie met andere werkzame stoffen in vetverbranders verkocht wordt als hulpmiddel bij het afvallen. In tegenstelling tot efedrine is deze stof legaal en zonder recept verkrijgbaar.

Synephrine zelf blijkt een veilig werkzaam bestanddeel te zijn. Bij de juiste dosering verhoogt het de bloeddruk of de hartslag niet. Een combinatie met cafeïne en andere, niet onderzochte stimulerende middelen of antidepressiva moet vermeden worden.

Mensen met veel overgewicht of mensen met reeds bestaande cardiovasculaire aandoeningen moeten uit voorzorg ook synefrine vermijden. Omdat er nauwelijks medische kennis is over de synthetische werkzame stof methyl-synefrine, moet ook deze werkzame stof vermeden worden. Het actieve bestanddeel synefrine, dat lijkt op de stof efedrine, stimuleert de stofwisseling en het calorieverbruik. Synephrine

heeft een sterker effect, vooral in een toestand waarin de stofwisseling is stilgelegd door calorievermindering of vasten

. Gedurende enkele uren na inname van synefrine is de basale stofwisseling aanzienlijk verhoogd. In combinatie met andere stoffen kan de verhoogde calorieverbranding ook aanzienlijk versterkt worden. De basale stofwisseling is de energie die je lichaam per dag nodig heeft zonder lichamelijke inspanning, d.w.z. in volledige rust.

Je lichaam heeft een bepaalde basishoeveelheid calorieën nodig om de belangrijkste lichaamsfuncties (ademhaling, bloedsomloop, stofwisseling) draaiende te houden.

Omdat synefrine vaak in combinatiepreparaten wordt aangeboden, is het echter moeilijk de werking en bijwerkingen toe te wijzen aan precies één van de gebruikte actieve bestanddelen.

Het is omstreden of synefrine de eetlust aanzienlijk beïnvloedt, hoewel een eetlustremmend effect theoretisch verwacht zou worden door de manier waarop synefrine werkt.

Waarom kun je nog steeds vetverbranders met efedrine kopen?

In de VS hebben de gezondheidsautoriteiten alleen producten met efedrine alkaloïden verboden, maar niet de plant ephedra zelf. Daarom kunnen stoffen die ephedra-extract bevatten in de VS legaal verkocht en gekocht worden. In Duitsland zijn, zoals reeds gezegd, producten met efedra en producten met efedrine alleen op recept verkrijgbaar.

Je kunt bijvoorbeeld een ephedra thee zonder recept bij de apotheek krijgen. Omdat niet de plant ephedra verboden is, maar alleen het actieve bestanddeel efedrine dat erin zit, mag ephedra nog wel in supplementen gebruikt worden, zolang het bijbehorende extract geen efedrine bevat.

Dit betekent dat deze supplementen niet het beloofde vetverbrandende effect leveren dat wordt aangeprezen. Het verbod op efedrine of het voorschrijven in de apotheek en op recept van stoffen die efedrine bevatten werd niet in elk land ingevoerd.

Het is nog steeds mogelijk efedrine-bevattende geneesmiddelen en voedingssupplementen te verkrijgen, vooral via online winkels in andere landen. Maar vanwege de bekende bijwerkingen wordt dit sterk afgeraden.

Conclusie

Het werkzame bestanddeel efedrine heeft veel bijwerkingen, waarvan sommige ernstig zijn. Het wordt daarom sterk afgeraden het te kopen of te consumeren. Het is niet voor niets dat de stof in verschillende landen verboden is of door apotheken en recepten gereguleerd wordt.

In de VS werd efedrine uit de handel genomen wegens toegenomen meldingen van ernstige gezondheidscomplicaties. In Duitsland is de werkzame stof alleen op recept verkrijgbaar en is niet goedgekeurd om er gewicht mee te verliezen.

Als je wilt afvallen, is het het gezondst om een evenwichtige levensstijl aan te houden en voldoende lichaamsbeweging te krijgen. Als dit nog niet genoeg is, kun je alternatieve vetverbranders gebruiken die volkomen legaal zijn en geen ernstige bijwerkingen hebben.

Met onbekende stoffen is het echter altijd belangrijk je vooraf voldoende te informeren en dan af te wegen of inname echt nodig is of dat er andere manieren zijn om een doel te bereiken.

(Beeldbron: 123rf.com / 60417809)

Referenties (4)

1. Goda Y. Our Approaches to the New Drug Application of Ephedrine Alkaloids-free Ephedra Herb Extract (EFE): Toward Breakthrough in Natural Medicines in Japan. Yakugaku Zasshi. 2017;137(2):161-162. doi: 10.1248/yakushi.16-00233-F.
Bron

2. Oshima N, Yamashita T, Hyuga S, Hyuga M, Kamakura H, Yoshimura M, Maruyama T, Hakamatsuka T, Amakura Y, Hanawa T, Goda Y. Efficiently prepared ephedrine alkaloids-free Ephedra Herb extract: a putative marker and antiproliferative effects. J Nat Med. 2016 Jul;70(3):554-62.
Bron

3. Fact Sheet for Health Professionals. Ephedra and Ephedrine Alkaloids for Weight Loss and Athletic Performance. July 1, 2004
Bron

4. Shekelle PG, Hardy ML, Morton SC, Maglione M, Mojica WA, Suttorp MJ, Rhodes SL, Jungvig L, Gagné J. Efficacy and safety of ephedra and ephedrine for weight loss and athletic performance: a meta-analysis. JAMA. 2003 Mar 26;289(12):1537-45.
Bron

Waarom kun je me vertrouwen?

Wissenschaftlicher Artikel
Goda Y. Our Approaches to the New Drug Application of Ephedrine Alkaloids-free Ephedra Herb Extract (EFE): Toward Breakthrough in Natural Medicines in Japan. Yakugaku Zasshi. 2017;137(2):161-162. doi: 10.1248/yakushi.16-00233-F.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Oshima N, Yamashita T, Hyuga S, Hyuga M, Kamakura H, Yoshimura M, Maruyama T, Hakamatsuka T, Amakura Y, Hanawa T, Goda Y. Efficiently prepared ephedrine alkaloids-free Ephedra Herb extract: a putative marker and antiproliferative effects. J Nat Med. 2016 Jul;70(3):554-62.
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Fact Sheet for Health Professionals. Ephedra and Ephedrine Alkaloids for Weight Loss and Athletic Performance. July 1, 2004
Ga naar bron
Wissenschaftlicher Artikel
Shekelle PG, Hardy ML, Morton SC, Maglione M, Mojica WA, Suttorp MJ, Rhodes SL, Jungvig L, Gagné J. Efficacy and safety of ephedra and ephedrine for weight loss and athletic performance: a meta-analysis. JAMA. 2003 Mar 26;289(12):1537-45.
Ga naar bron
Recensies