Laatst bijgewerkt: 26-08-2021

Van cannabis voor ADHD wordt gezegd dat het de symptomen van de stoornis helpt verlichten. Het gebruik van medicinale cannabis voor ADHD is nu een optie voor behandeling geworden in Duitsland.

Het centrale ADHD netwerk wijst er echter op dat de risico’s groter zijn dan de effecten.

Om ADHD met cannabis te kunnen behandelen, heb je de steun van je arts nodig. Hij of zij kan je een recept geven.

Terwijl in het verleden een vrijstelling verkregen moest worden, is dat nu niet meer nodig. Kom meer te weten over hoe cannabis verondersteld wordt te werken en welke invloed het kan hebben op ADHD.

De belangrijkste feiten in het kort

 • Door een wettelijke regeling uit 2017 is het in principe mogelijk om cannabis bij ADHD therapie te gebruiken als andere therapieën niet werken.
 • Cannabis moet door een arts op recept worden voorgeschreven. Alleen zo is het mogelijk om op legale wijze medische cannabis te verkrijgen voor de behandeling van ADHD.
 • Onderzoeken hebben aangetoond dat de voordelen van cannabis voor ADHD geringer zijn dan de negatieve effecten op het lichaam.

Definitie: Wat is cannabis?

Cannabis is een geneeskrachtige plant die in Duitsland vooral bekend is geworden als roesmiddel. Oorspronkelijk komt de plant uit India.

THC verandert cannabis in een bedwelmend middel. (Foto bron: 123rf.com / 89762067)

De plant bevat een psychoactieve stof die bekend is geworden als tetrahydrocannabinol. Vaak wordt alleen de afkorting “THC” gebruikt.

Als je het over cannabis hebt, komen er verschillende termen om de hoek kijken. Men spreekt onder andere van:

Hasjiesj

Hasjiesj is de term voor dope of ook voor “wiet” en wordt verkregen uit de harsen van de planten.

De hars wordt alleen uit de vrouwelijke planten gehaald. Het wordt gevonden in de klierharen.

Marihuana

Wanneer de bloemen, bladeren en stengels van cannabis gedroogd en geplet worden, ontstaat marihuana.

Welke cannabis soort voor ADHD?

Het gebruik van medicinale cannabis wordt aanbevolen bij ADHD. Dit is CBD.

Dit moet niet verward worden met THC, dat in Duitsland als geneesmiddel erkend is en gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij multiple sclerose.

Er zijn echter ook vormen van therapie waarbij THC gebruikt wordt om ADHD te behandelen.

Wat is het verschil tussen cannabis en CBD?

Het gebruik van de termen “cannabis” en CBD in verband is ook verwarrend, omdat ze vaak hetzelfde betekenen. Het zijn echter verschillende varianten. Beide zijn cannabinoïden.

Terwijl cannabis, of THC, de waarneming kan beïnvloeden, heeft CBD deze eigenschap niet.

Het is interessant voor je om te weten dat er meer dan honderd verschillende stoffen in een hennepplant zitten.

Talrijke chemische verbindingen zijn hier ook aanwezig. Deze worden cannabinoïden genoemd. De bekendste cannabinoïden zijn THC en CBD.

Om je een beter overzicht te geven van de verschillen, vind je hieronder een tabel met de eigenschappen:

Cannabis Cannabidiol
Ook wel THC Ook wel CBD genoemd
Bindt aan CB1 receptoren Bindt aan CB1 en CB2-Receptoren
Kan invloed hebben op cognitie Geen effect op cognitie
Wekt gedeeltelijk depressie op Kan stemmingsverlichtende effecten hebben
Beïnvloedt concentratie Kan anticonvulsieve effecten hebben
Erkend als geneesmiddel Medische cannabis

Wat is cannabidiol?

Cannabidiol wordt ook vaak CBD genoemd en is een antagonist van THC. Daarom moeten de twee stoffen duidelijk van elkaar onderscheiden worden wat hun werkzaamheid betreft.

Terwijl THC de waarneming van de patiënt kan beïnvloeden, heeft CBD deze eigenschap niet.

Interessant is het feit dat CBD zelfs gebruikt kan worden om de door THC teweeggebrachte staat van bedwelming tegen te gaan.

Cannabis voor ADHD – wat is de huidige juridische situatie in Duitsland?

In Duitsland hebben verzekerden die de stoornis in een ernstig stadium hebben recht op behandeling met cannabis.

Dit wordt voorgeschreven in de vorm van gedroogde bladeren. Het is ook mogelijk geneesmiddelen met de werkzame stof nabilone of dronabinol af te leveren.

Het is belangrijk te weten dat cannabis alleen kan worden voorgeschreven als er geen andere therapeutische mogelijkheden voor de patiënt zijn, of als zowel bijwerking als effect in een verhouding staan die redelijk wordt geacht.

Bovendien moet de arts kunnen bewijzen dat de therapie met cannabis tot een positief effect kan leiden.

ADHS Deutschland e.V. geeft commentaar op dit onderwerp en wijst erop dat de wettelijke voorschriften open laten wanneer cannabis voor ADHD gebruikt mag worden.

De vereniging merkt echter op dat er een effectieve standaardtherapie voor ADHD bestaat en dat het gebruik van cannabis voor ADHD daarom normaal gesproken geen basis heeft.

Er zijn al rechterlijke uitspraken over deze kwestie geweest, toen een patiënt een rechtszaak aanspande. Zijn ziektekostenverzekering wilde de kosten voor een therapie met CBD voor ADHD niet dekken.

Het hof was het met de ziektekostenverzekeraar eens. Opgemerkt werd dat cannabis alleen gebruikt mag worden voor ernstige ziekten en niet om alledaagse moeilijkheden te verlichten.

Achtergrond: Wat je moet weten over cannabis voor ADHD

Mogen kinderen cannabis nemen voor ADHD?

Er is geen officieel verbod op het gebruik van cannabis bij de behandeling van ADHD bij kinderen.

Met de nieuwe regeling van maart 2017 is het in principe mogelijk dat een arts cannabis voorschrijft voor therapie tegen ADHD. De nadruk ligt hier echter op volwassen patiënten.

Als je overweegt je arts te vragen naar cannabis therapie voor ADHD, is het bijzonder belangrijk dat je goed geïnformeerd bent. (Image source: 123rf.com / 71353361)

Er zijn geen studies over de behandeling van ADHD bij kinderen met cannabis. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn, moeten artsen zelf beslissen of ze het gebruik van cannabis bij adolescenten en kinderen kunnen verantwoorden.

Bovendien is het niet duidelijk of de kosten door de ziektekostenverzekering gedekt worden, als er ook andere therapiemogelijkheden gebruikt zouden kunnen worden.

Er moet ook rekening mee gehouden worden dat cannabis bij kinderen en adolescenten een negatief effect op hun ontwikkeling kan hebben. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • Hersenaandoeningen
 • Invloed op de ontwikkeling van intelligentie
 • Risico op angststoornissen
 • Risico op depressie

Is CBD voor ADHD op recept verkrijgbaar?

In principe kan een arts cannabis voorschrijven aan een patiënt die aan ADHD lijdt.

De juridische situatie in Duitsland met betrekking tot het voorschrijven van cannabis is echter nogal vaag. Dit betekent dat het uiteindelijk de ziektekostenverzekeraars zijn die beslissen of ze de kosten van het recept zullen dekken.

Het kan bewezen worden dat geen enkele andere therapie voor ADHD effectief moet zijn om CBD te mogen voorschrijven.

Al in het medisch tijdschrift wordt erop gewezen dat een voorschrift van het geneesmiddel alleen voor ernstige ziekten kan worden gegeven.

Welke dosering van cannabis?

De vraag naar de dosering bij het gebruik van cannabis voor ADHD is bijzonder interessant. Je kunt de werkzame stof in Duitsland in verschillende doseringen en vormen krijgen.

Het wordt aangeboden in de vorm van capsules, bloemen of sprays. Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor de dosering.

Franjo Grotenhermen gaf advies over de dosering. Hij suggereerde dat met cannabis therapie voor ADHD begonnen moet worden met een cannabis flos die rijk is aan THC. Het preparaat wordt ingeademd.

Het voordeel hiervan is dat men met een lage dosering kan beginnen. Zo kan bepaald worden of de patiënt de therapie goed verdraagt.

De volgende stap is dan het gebruik van een middel waarin het gehalte aan THC en CBD in evenwicht is.

Opmerking: Met cannabis kan tolerantie ontstaan. Dit betekent dat je lichaam gewend raakt aan de werkzame stof en dat het nodig wordt de dosis te verhogen. Hiermee moet bij de therapie rekening gehouden worden.

Wie krijgt medicinale cannabis voorgeschreven?

Of een recept voor medicinale cannabis wordt uitgeschreven, beslist de arts.

In principe voorziet de wet alleen in therapie als er sprake is van ernstige ziekten waarvoor andere therapeutische benaderingen niet meer doeltreffend zijn.

Of je als ADHD patiënt met cannabis kunt werken hangt dus onder meer af van welke therapieën je tot nu toe ondergaan hebt en hoe succesvol de therapieën zijn.

Er zijn echter vaak verschillen met de ziektekostenverzekeraars, vooral wat betreft de overname van de kosten.

Daarom is het voorschrijven van cannabis voor ADHD nog steeds een onderwerp dat ook door artsen voorzichtig behandeld wordt.

Zijn er bijwerkingen van cannabis?

Ook al zijn de bijwerkingen van cannabis beheersbaar, ze kunnen echter het positieve effect van de werkzame stof bij ADHD overschaduwen. Te verwachten zijn

 • Afwisseling van euforie en humeurigheid
 • Verminderde cognitieve prestaties
 • Depressie
 • Hallucinaties
 • Gevoel van verlies van controle
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid

Als deze bijwerkingen tijdens de therapie optreden, is het belangrijk dat je direct contact opneemt met je arts. Hij kan dan de dosering aanpassen.

Is cannabis verslavend?

In principe is het mogelijk dat zich een afhankelijkheid van cannabis ontwikkelt. Maar bij een therapie met de geneeskrachtige plant wordt de dosering sterk afgewogen.

Als cannabis genomen wordt om een toestand van bedwelming te bereiken, is de kans op afhankelijkheid bijzonder groot.

Medische cannabis wordt echter in een andere dosering ingenomen. Daarom zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat bij patiënten afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen zijn opgetreden.

Is er een ontwikkeling van tolerantie voor cannabis?

Ja, er kan een ontwikkeling van tolerantie voor cannabis worden waargenomen. Dit heeft te maken met verschillende werkingsgebieden van de geneeskrachtige plant.

Daarom is het te verwachten dat de dosis met bepaalde tussenpozen verhoogd moet worden in het kader van een langdurige therapie.

In nauw overleg met je arts stelt hij of zij een plan op voor de dosis waarmee je zult beginnen en hoe die verhoogd zal worden.

Als je in de loop van de behandeling lichamelijke of psychische veranderingen opmerkt, moet je contact opnemen met je arts.

Welke soorten cannabis kunnen gebruikt worden bij ADHD?

In Duitsland wordt cannabis vooral gebruikt bij de behandeling van ADHD via preparaten. Er zijn verschillende kant-en-klare geneesmiddelen in de handel die de werkzame stof bevatten.

Cannabis flos is ook verkrijgbaar. Steeds weer worden bolletjes, druppels of brouwsels om te roken aangeboden.

Cannabisbolletjes

Cannabisbolletjes zijn een homeopathisch geneesmiddel waarvoor je geen recept nodig hebt.

Je kunt ze in winkels kopen. Er is echter geen medisch bewijs dat cannabisbolletjes werkzaam zijn bij de behandeling van ADHD.

Cannabis roken

Cannabis voor roken op recept van een arts wordt niet voorgeschreven.

Bij therapie in Duitsland worden alleen goedgekeurde geneesmiddelen gebruikt.
Helpen

CBD druppels bij ADHD?

CBD druppels zijn meestal samengesteld uit cannabis olie. Ze kunnen ook zonder recept gekocht worden.

Dit komt doordat het actieve bestanddeel CBD hier in slechts een zeer kleine dosis aanwezig is.

Van CBD olie wordt gezegd dat het een positief effect heeft op de gezondheid. Hierover bestaan echter geen studies.

Wat te doen aan ADHD: cannabis gebruiken bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Wat zijn de voordelen van cannabistherapie bij ADHD?

 • Verbeterde prestaties in het wegverkeer
 • Regeling van activering
 • Ondersteuning van de overdracht van chemische neurotransmitters
 • Verbetering van cognitieve processen
 • Vergroting van de sociale interactie
 • Vermindering van hyperactiviteit

CBD voor ADD en ADHD

Het gebruik van CBD voor ADD en ADHD is tegenwoordig heel goed mogelijk.

Medicatie met cannabis wordt echter alleen goedgekeurd voor behandeling als de patiënt niet meer op een andere manier behandeld kan worden. Het kan dus lang duren voor je een recept in handen hebt.

Maar omdat cannabis in Duitsland alleen voor zeer ernstige gevallen voor medische doeleinden is goedgekeurd, kan het moeilijk zijn om steun te krijgen. (Image source: 123rf.com / 88087663)

Allereerst is het belangrijk dat de diagnose van ADD of ADHD professioneel gesteld wordt. Dit is de enige manier om goedkeuring voor CBD therapie te krijgen.

Bovendien moet je kunnen bewijzen dat je de mogelijke therapieën al ondergaan hebt zonder een blijvend effect te kunnen aantonen.

In de context van een therapie met CBD kunnen de hierboven genoemde voordelen en ook nadelen duidelijk worden.

Daarom moet de arts altijd individueel beslissen in welke mate het geneesmiddel voor jou gebruikt kan worden.

Wat je nog meer moet weten over CBD voor ADHD

Vooral omdat het gebruik van cannabis op dit gebied nogal controversieel is en ook weinig bekend, is het belangrijk te weten wat je rechten zijn.

Wordt cannabis voor ADHD gedekt door de ziektekostenverzekering?

Dat voor cannabis medicatie een recept nodig is, is een punt waarmee rekening gehouden moet worden. De mate waarin de ziektekostenverzekering de kosten werkelijk dekt, hangt echter af van het individuele geval.

De ziektekostenverzekeraars kunnen naar de wet verwijzen en erop wijzen dat cannabis alleen in ernstige gevallen gebruikt mag worden.

De beoordeling of je geval ernstig is, hangt af van de therapieën die je al ondergaan hebt.

Het is daarom des te belangrijker dat je arts een uitgebreide verantwoording samenstelt en verwijst naar de therapieën die je al ondergaan hebt en het gebrek aan succes. In ernstige gevallen nemen de ziektekostenverzekeraars dan de kosten op zich.

Sinds wanneer wordt cannabis gebruikt voor ADHD?

Cannabis wordt al enkele jaren gebruikt in de strijd tegen ADHD. Al in 2008 was er een gevalrapport uit de Universiteit van Heidelberg.

Hier werd opgemerkt dat THC de aandacht kan verhogen bij patiënten met ADHD. Ook in 2003 en 2006 werden studies over dit onderwerp uitgevoerd.

Sinds 2017 is er in Duitsland een nieuwe regeling die duidelijk maakt dat cannabis gebruikt kan worden bij ernstige gevallen van ADHD.

In het kader van deze regeling is het aantal therapieën intussen toegenomen. Het grootste probleem is echter nog steeds om de kosten door de ziektekostenverzekeraars vergoed te krijgen.

Zijn er studies over het gebruik van cannabis bij ADHD?

Er zijn verschillende studies en gevalsbeschrijvingen die zich richten op het effect van cannabis bij ADHD.

Behalve de hierboven genoemde studie uit Heidelberg in 2008, werden ook studies uitgevoerd in 2003 en 2006.

In 2016 was er een studie die specifiek betrekking heeft op het preparaat Sativex, dat als werkzaam bestanddeel cannabis bevat.

Conclusie

Het gebruik van cannabis bij ADHD is al enkele jaren in de praktijk.

Het middel wordt echter nog steeds alleen voorgeschreven als een zeer ernstig geval van ADHD wordt vastgesteld.

Bovendien moet de patiënt aantoonbaar alle alternatieve therapieën al ondergaan hebben of er ongeschikt voor zijn.

De dosering en de vorm van inname moeten in een individueel gesprek met de behandelend arts worden afgesproken.

Op basis van de gegevens die al over het betreffende geval verzameld zijn, kan de arts beslissen in welke sterkte cannabis gebruikt moet worden. Hiervoor worden goedgekeurde geneesmiddelen gebruikt.

Producten met een kleine hoeveelheid cannabis, zoals olie of bolletjes, zijn over de toonbank verkrijgbaar. Hun invloed op ADHD is echter niet medisch bewezen.

Foto bron: 123rf.com / 48837302

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies