Laatst bijgewerkt: 26-08-2021

Adrenaline is een van de belangrijkste hormonen in ons lichaam, zelfs essentieel om te overleven. Zo wordt adrenaline door ons lichaam aangemaakt en vrijgemaakt in bepaalde situaties. Dit gebeurt meestal zowel in spannende of opwindende situaties als in gevaarlijke situaties. Het vrijkomen van adrenaline kan zelfs noodzakelijk zijn om te overleven. Adrenaline wordt ook wel het stresshormoon genoemd. Zogenaamde adrenaline junkies zoeken bijna het vrijkomen van adrenaline op.

Adrenaline kan zowel positieve als negatieve effecten in het lichaam teweegbrengen. Terwijl het op het ene moment levens redt, kan een verhoogd adrenalineniveau ook negatieve effecten hebben of zelfs als een symptoom van ziekte verschijnen.

Iedereen heeft vast wel eens van het woord adrenaline gehoord. Of het nu in gesprekken met vrienden is of op de televisie. De verklaring van de term is echter niet eenvoudig. Met dit artikel willen we je helpen om adrenaline als hormoon beter te begrijpen en je vragen over adrenaline te beantwoorden. We willen graag de positieve en negatieve effecten van adrenaline toelichten.

De belangrijkste feiten in het kort

 • Adrenaline behoort tot de groep van catecholamines en is een belangrijk hormoon dat in het bijniermerg wordt aangemaakt.(1)
 • Het hormoon adrenaline wordt door het lichaam in bepaalde situaties vrijgemaakt. Daartoe behoren bijvoorbeeld opwinding of momenten van schok. Maar ook momenten van geluk en blijde verwachting.
 • Het vrijkomen van adrenaline verhoogt de bloeddruk en de hartslag. Daarom wordt adrenaline ook gebruikt in de spoedeisende geneeskunde, bijvoorbeeld bij een hartstilstand om de hartfunctie te stimuleren. Bovendien wordt adrenaline gebruikt bij anafylactische shock, d.w.z. een sterke allergische reactie.

Achtergrondinformatie: Wat is adrenaline?

Er is veel te leren over het belangrijke hormoon adrenaline. Daarom willen we hier enkele belangrijke vragen beantwoorden. We leggen uit wat adrenaline is en hoe het in elkaar zit. We zullen ook uitleggen hoe en waar het in het lichaam wordt aangemaakt. Dit omvat ook de verschillende taken van adrenaline.

Levens kunnen gered worden door adrenaline in te spuiten.

We willen ook iets uitleggen over het speciale gebruik van adrenaline door medisch personeel. Dit komt omdat adrenaline niet alleen door je eigen lichaam wordt aangemaakt, maar je ook van buitenaf kan beïnvloeden. Dit is hoe adrenaline gebruikt wordt in de spoedeisende geneeskunde. Adrenaline wordt ook gebruikt om allergische shockreacties te behandelen.

Zoals je ziet is het hormoon adrenaline een heel breed en interessant onderwerp. Met dit artikel kun je je kennis op peil brengen.

Wat is adrenaline en waaruit bestaat het?

Adrenaline wordt ook wel epinefrine genoemd en behoort tot de groep van de catecholamines. Het is een hormoon dat in het bijniermerg wordt aangemaakt. Het wordt gevormd uit de aminozuren tyrosine en fenylalanine. Na hydroxylering(2) worden deze en andere stoffen omgezet in adrenaline.

Wat is het verschil tussen adrenaline en noradrenaline?

Het belangrijkste verschil is dat adrenaline werkt als een hormoon. Norepinefrine daarentegen is een neurotransmitter. De taak van een neurotransmitter is het doorgeven van signalen.
Adrenaline is een hormoon. Noradrenaline is een neurotransmitter

Bijvoorbeeld, in stressvolle of gevaarlijke situaties reageert noradrenaline en geeft via het centrale zenuwstelsel boodschapperstoffen zoals dopamine door aan de hersenen. Bovendien heeft het lichaam noradrenaline nodig om überhaupt het hormoon adrenaline te kunnen produceren. (3)

Welke taken vervult adrenaline in ons lichaam?

Adrenaline is algemeen bekend als een soort stresshormoon. Als adrenaline vrijkomt, merk je veel veranderingen in je lichaam. Ten eerste merk je een sterk verhoogde hartslag, dat wil zeggen, een snellere polsslag. Ook je ademhalingssnelheid zal toenemen.

Bovendien zorgt adrenaline ervoor dat sommige van je spieren bijna slap worden, of in ieder geval tot rust komen. Zo worden bijvoorbeeld de functies van het maag-darmkanaal verminderd en je bronchiën verwijd. Dit helpt je om adem te halen. (4)

Via het centrale zenuwstelsel worden boodschapperstoffen door je lichaam geleid. Noradrenaline werkt als signaalgever. (Image source: unsplash/Camilo Jimenez)

Er zijn ook andere effecten in je lichaam die je niet direct merkt. Adrenaline verhoogt de afbraak van vet. Bovendien wordt bij het vrijkomen van adrenaline meer glucose aangemaakt, zodat je bloedsuikerspiegel stijgt. Dit leidt tot een remming van de insulineproductie en dus tot een verhoogd energiemetabolisme in je lichaam.(4)

Andere bijwerkingen van adrenaline zijn zweten, de vorming van kippenvel en een verwijding van de pupillen. Het vergroot ook je concentratievermogen, wat vooral in gevaarlijke situaties belangrijk is. Niettemin leidt adrenaline ook tot stress-gerelateerde angst en rusteloosheid. Je kunt dit bijvoorbeeld voelen door trillende handen.

Met deze tabel willen we je kort en bondig alle effecten van adrenaline laten zien.

Waar werkt adrenaline? Hoe werkt adrenaline?
Cardiovasculair systeem Verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag, verlaging van de drempel
Spierstelsel Kalmeren van het maagdarmkanaal, verwijding van de bronchiën
Energiereserves Toename van vetafbraak, nieuwe vorming van glucose
Andere effecten Kippenvel, trillen, zweten

Wanneer en in welke situaties wordt adrenaline aangemaakt?

Adrenaline wordt vooral aangemaakt in stressvolle situaties – daarom wordt het ook wel het stresshormoon genoemd. Sommige mensen brengen zichzelf graag opzettelijk in zulke stressvolle situaties. Ze worden ook wel adrenalinejunkies genoemd. Er zijn verschillende extreme sporten die zeker heel wat adrenaline losmaken. Tot deze sporten behoren bijvoorbeeld

 • Parachutespringen
 • (Diep) duiken
 • Paragliding
 • Bungee jumpen
 • Klimmen

Behalve in zulke extremen komt er ook adrenaline vrij in andere situaties. Bijvoorbeeld, als je naar een heel enge horrorfilm kijkt of bang wordt. Adrenaline komt ook vrij bij intense, vreugdevolle opwinding.

Adrenaline komt vooral vrij bij extreme sporten. (Image source: unsplash/Laurynas Mereckas)

Het hormoon wordt echter ook automatisch vrijgemaakt bij verwondingen. Het komt ook vrij bij emotionele of lichamelijke stress en bij infecties. (5)

Waar wordt adrenaline aangemaakt?

Adrenaline wordt aangemaakt in het bijniermerg. Het bijniermerg vormt een heel klein deel van je nier en bevindt zich binnenin de bijnier. (6)

Wat heeft het lichaam nodig om adrenaline te maken?

Zoals reeds gezegd heeft het lichaam zogenaamde stress-situaties nodig. Fysiek heeft het lichaam de aminozuren tyrosine en fenylalanine nodig, evenals het bijniermerg. (7) Er treedt een chemisch proces op dat leidt tot noradrenaline. Met behulp van noradrenaline wordt dan het hormoon adrenaline gevormd, doorgegeven en vrijgelaten.

Hoe wordt adrenaline weer afgebroken?

Adrenaline wordt in het lichaam betrekkelijk snel afgebroken nadat het is vrijgekomen. Gemiddeld duurt dit maar twee of drie minuten. (8) Twee enzymen zijn nodig om adrenaline af te breken.

Deze twee enzymen heten catechol-O-methyltransferase en monoamine oxidase. Omdat je lichaam onder veel spanning staat bij het vrijkomen van adrenaline, kun je je erg moe en uitgeput voelen nadat de adrenaline is afgebroken. Dit is meestal alleen het geval bij een extreme ontlading van adrenaline.

Waarvoor is adrenaline nuttig?

Adrenaline is vooral nuttig in gevaarlijke situaties omdat het je zintuigen scherpt en je concentratievermogen verhoogt. Je wordt automatisch alerter en kunt sneller reageren op situaties of gevaren. Adrenaline werkt dus als een soort natuurlijk stimulerend of ontwakend middel.

Wanneer wordt adrenaline gebruikt bij allergieën?

Adrenaline of epinefrine is een zeer beproefd middel tegen allergische schokken. Sterke allergische reacties worden ook wel anafylactische shock genoemd. Dit is een acute reactie van het lichaam.

Een te lage bloedtoevoer leidt tot een instorting van de bloedsomloop en, in het ergste geval, tot uitval van meerdere organen, wat de dood tot gevolg kan hebben. Bovendien zwelt het strottenhoofd op en is er gevaar voor verstikking. Daarom is het belangrijk om bij een anafylactische shock zo snel mogelijk te reageren en tegenmaatregelen te nemen. (9)

De zogenaamde EpiPen kan levens redden.

Een van deze tegenmaatregelen is het toedienen of inspuiten van adrenaline. Deze injectie wordt zo snel mogelijk in de buitenste dij gegeven en kan om de 10 tot 15 minuten herhaald worden als de patiënt niet onmiddellijk reageert. (10)

Voor gebruik thuis of onderweg is nu de zogenaamde EpiPen ontwikkeld, een kant-en-klare adrenaline oplossing om jezelf in te spuiten. De gebruiker moet echter precies weten hoe het werkt en de EpiPen moet van tevoren door een arts voorgeschreven zijn. Als de gebruiker een allergische schok krijgt, kan hij zich met de EpiPen met de adrenaline inspuiten. Er moet dan onmiddellijk een spoedarts gebeld worden. (11)

Voordelen
 • EpiPen kan levens redden
 • Gemakkelijk te gebruiken
Nadelen
 • Relatief duur
 • Kan bijwerkingen veroorzaken

Hoe werkt adrenaline in de spoedeisende geneeskunde?

Adrenaline wordt ook gebruikt in de spoedeisende geneeskunde. Niet alleen voor allergische reacties. Adrenaline, of epinefrine, wordt vooral bij trauma gebruikt en kan het leven van de patiënt redden. We willen graag uitleggen hoe dit precies werkt.

Adrenaline wordt aanbevolen als het standaardmedicijn bij cardiopulmonale reanimatie, omdat er nauwelijks alternatieven voor adrenaline zijn. Zoals in een eerder hoofdstuk vermeld, verhoogt adrenaline de hartslag.

Vooral in de spoedeisende geneeskunde is adrenaline een belangrijk en levensreddend middel bij hart- en vaatfalen. (Image source: unsplash /Mufid Manjun)

Daarom wordt adrenaline gebruikt als medicijn bij hart- en vaatstilstand en in de getroffen persoon gespoten. Gewoonlijk wordt tijdens cardiopulmonale reanimatie 1mg adrenaline in de patiënt gespoten. Dit wordt dan om de 3 tot 5 minuten herhaald. (12)

Niettemin wordt al geruime tijd gediscussieerd over het toedienen van adrenaline tijdens cardiopulmonale reanimatie. Er zijn studies die aantonen dat adrenaline geen positief effect heeft. (13) Daarom gaat het onderzoek voort om uit te maken of adrenaline bij reanimaties gebruikt moet worden of vervangen moet worden door vasopressine. Volgens studies zou vasopressine zorgen voor een veel betere doorbloeding, wat een positief effect heeft op de hersenen. (13)

Kan adrenaline schadelijk zijn?

Adrenaline heeft niet alleen positieve bijwerkingen. Vooral een permanent verhoogd adrenalineniveau kan zeer onaangename gevolgen hebben voor je lichaam. De volgende symptomen treden op als je adrenalineniveau te hoog is

 • algemeen beven en trillen van de spieren
 • Zweten
 • Hoofdpijn
 • verhoogde hartslag
 • Hartritmestoornissen
 • Innerlijke rusteloosheid
 • Benauwdheid in de borst

Een permanent verhoogd adrenalineniveau kan het gevolg zijn van chronische stress. Dit kan blijvende schade veroorzaken, zoals een verhoogde bloeddruk en een verhoogde bloedsuikerspiegel. Een voortdurend te hoog adrenalineniveau kan in het ergste geval zelfs tot een vergroot hart leiden.

Te veel stress leidt automatisch tot een vrijkomen van adrenaline. Het enige wat hier helpt is je stress te verminderen. Dit kun je doen door ademhalingsoefeningen en meditatie. Andere dingen die kunnen helpen zijn lichaamsbeweging, een gezonder dieet rijk aan vezels, en voldoende slaap krijgen.

Je moet ook altijd proberen een evenwicht te vinden tussen werk en vrije tijd. Zorg er altijd voor dat je genoeg tijd hebt voor jezelf en voor vrienden en familie. Het helpt om prioriteiten te stellen en multitasking te vermijden. To-do lijstjes kunnen ook helpen om structuur in je dagelijks leven te brengen.

In het volgende willen we je de positieve zowel als de negatieve effecten van adrenaline laten zien.

Positieve effecten Negatieve effecten
Stimulatie van de stofwisseling Misselijkheid en hoofdpijn
Stimulatie van de hartslag in noodsituaties Te hoge hartslag bij chronische stress
Redding bij allergische reacties Wisselwerking met medicijnen
Nuttig in gevaarlijke situaties Kippenvel, trillen, zweten

Kan ik een tekort aan adrenaline hebben?

Ja, het zou zeker mogelijk kunnen zijn dat je een tekort aan adrenaline hebt. In principe komt de meeste adrenaline vrij in stressvolle situaties en als er gevaar dreigt. Niettemin heeft het lichaam in het beste geval altijd een licht adrenalineniveau in zich. Een bloedtest kan precies aantonen wat dit peil is.

Een tekort aan adrenaline heeft verschillende symptomen. (14) Deze omvatten

 • ernstige slaapproblemen, bv. moeite met inslapen of vaak wakker worden
 • snelle, steeds terugkerende stemmingswisselingen
 • verminderd geheugen en concentratieproblemen
 • Je moe voelen, rusteloos en gebrek aan lichamelijke activiteit en vitaliteit

Een adrenalinetekort wordt bijvoorbeeld waargenomen bij chronische vermoeidheid en chronische uitputting. Maar de bovenstaande symptomen wijzen niet noodzakelijk op een adrenalinetekort.

Je adrenalineniveau kan verhoogd zijn, maar het kan ook te laag zijn.

In plaats daarvan komen deze symptomen voor bij allerlei ziekten en bijna altijd bij hormonale onevenwichtigheden. Als je deze symptomen ervaart, kun je het beste naar je huisarts gaan en je laten onderzoeken.

Conclusie

Zoals je ziet is adrenaline een heel spannend en belangrijk onderwerp. Adrenaline wordt aangemaakt en vrijgemaakt in gevaarlijke, spannende en zelfs levensbedreigende situaties. Adrenaline heeft dus enkele positieve effecten op je lichaam. Maar adrenaline kan ook negatieve effecten hebben. Als je een van deze symptomen ervaart, raadpleeg dan je huisarts.

Toch is adrenaline een heel nuttig hormoon. Het wordt ook ingespoten door medisch personeel in de spoedeisende geneeskunde of bij allergische reacties en kan je leven redden. (15) In feite zijn er zelfs zogenaamde kant-en-klare adrenaline-injecties die je zelf kunt gebruiken.

Hopelijk ben je na het lezen van ons artikel veel te weten gekomen over adrenaline en kun je een paar vragen beantwoorden voor je vrienden en familie.

Beeldbron: speedfighter/ 123rf

Referenties (15)

1. Adrenalin Informationen
Bron

2. Wikipedia: Erklärung einer Hydroxylierung
Bron

3. foodspring.de: Der Unterschied zwischen Adrenalin und Noradrenalin
Bron

4. chemie.de: Adrenalin und Wirkung
Bron

5. neurolab.de: Bildung von Adrenalin
Bron

6. Flexikonm: Nebennierenmark
Bron

7. ncbi: adrenaline, metabolic roles
Bron

8. primal-state: Abbau von Adrenalin
Bron

9. ncbi: adrenaline in the acute treatment of anaphylaxis
Bron

10. aerzteblatt.de Adrenalin bei Anaphylaxie
Bron

11. PharmaWiki: Anwendung des EpiPens
Bron

12. ncbi: The role of adrenaline in cardiopulmonary resuscitation
Bron

13. pharmazeutische Zeitung: Wirkung von Adrenalin oder Vasopressin bei Reanimation
Bron

14. Adrenalinmangel Symptome
Bron

15. Epinephrine
Bron

Waarom kun je me vertrouwen?

Adrenalin - DocCheck Flexikon
Adrenalin Informationen
Ga naar bron
Hydroxylierung
Wikipedia: Erklärung einer Hydroxylierung
Ga naar bron
Adrenalin und Noradrenalin: Definition
foodspring.de: Der Unterschied zwischen Adrenalin und Noradrenalin
Ga naar bron
Adrenalin
chemie.de: Adrenalin und Wirkung
Ga naar bron
Adrenalin – Stoffwechsel-Aktivator in Stresssituationen
neurolab.de: Bildung von Adrenalin
Ga naar bron
Nebennierenmark
Flexikonm: Nebennierenmark
Ga naar bron
Adrenaline: insights into its metabolic roles in hypoglycaemia and diabetes
ncbi: adrenaline, metabolic roles
Ga naar bron
Adrenalin: Das Action-Hormon mit Superkräften
primal-state: Abbau von Adrenalin
Ga naar bron
Adrenaline in the Acute Treatment of Anaphylaxis
ncbi: adrenaline in the acute treatment of anaphylaxis
Ga naar bron
Adrenalin in der Akutbehandlung der Anaphylaxie
aerzteblatt.de Adrenalin bei Anaphylaxie
Ga naar bron
Adrenalin-Fertigspritze (Autoinjektor)
PharmaWiki: Anwendung des EpiPens
Ga naar bron
The role of adrenaline in cardiopulmonary resuscitation
ncbi: The role of adrenaline in cardiopulmonary resuscitation
Ga naar bron
Vasopressin zur kardiopulmonalen Reanimation
pharmazeutische Zeitung: Wirkung von Adrenalin oder Vasopressin bei Reanimation
Ga naar bron
Adrenalin – Stoffwechsel-Aktivator in Stresssituationen
Adrenalinmangel Symptome
Ga naar bron
Epinephrine
Epinephrine
Ga naar bron
Recensies